Cuộc thi

HUE-ICT CHALLENGE 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

1. Lấy tài khoản đăng nhập

Bước 1. Truy cập vào website đăng ký dự thi tại địa chỉ https://hue-ictc.husc.edu.vn và thực hiện chức năng “ĐĂNG NHẬP THÍ SINH”, tiến hành đăng nhập theo thông tin email và số điện thoại đã đăng ký.

Bước 2. Lấy thông tin tài khoản dự thi gồm tài khoản và mật khẩu, lưu ý có phòng thi và link Google Meet dùng để vào phòng thi của Vòng thi sơ loại trong quá trình dự thi.

2. Đăng nhập hệ thống thi và làm bài thi

Bước 1. Truy cập vào website thi tại địa chỉ https://coder.husc.edu.vn và thực hiện chức năng “Login”, tiến hành đăng nhập theo thông tin tài khoản đã được cấp ở trên.

Bước 2. Đăng nhập hệ thống và chọn kỳ thi để làm bài thi.

Thí sinh cần lưu ý:

- Website: https://hue-ictc.husc.edu.vn là website để đăng ký tham dự cuộc thi Hue-ICT Challenge và các thông báo, chính sách từ ban tổ chức. Tại website này có cung cấp tài khoản để thí sinh tham gia dự thi (khi đã đến thời hạn theo quy định).

- Website: https://coder.husc.edu.vn là website để các thí sinh dự thi với tài khoản đã được cung cấp ở webiste đăng ký Hue-ICT Challenge.

- Trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình đăng nhập, thí sinh liên hệ với ThS. Nguyễn Lý Hữu Huấn, thành viên Ban Thư ký, email: nlhhuan@husc.edu.vn, điện thoại: 0983145813 (ưu tiên liên hệ qua zalo để việc hỗ trợ được kịp thời).