Cuộc thi

HUE-ICT CHALLENGE 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

Để tạo điều kiện cho việc đăng ký của học sinh, Ban Tổ chức Hue-ICT Challenge-2024 gia hạn thời gian đăng ký phần thi lập trình đến 17h00 ngày 07/03/2024. Sau thời gian trên Ban Tổ chức sẽ sử dụng dữ liệu đăng ký để tiến hành các công tác nghiệp vụ về cấp số báo danh, tạo tài khoản và phân phòng thi cho học sinh tham dự thi.

Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh lưu ý, theo dõi thông báo tiếp theo để tham gia cuộc thi đúng theo quy định.