Cuộc thi

HUE-ICT CHALLENGE 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

Vào lúc 17h00 ngày 07/03/2024, Ban Tổ chức đã đóng cổng đăng ký dự thi lập trình Hue-ICT Challenge 2024. Trên cơ sở danh sách đăng ký của học sinh, Ban Tổ chức đã rà soát dữ liệu và tiến hành cấp 2.154 tài khoản cho học sinh đăng ký dự thi lập trình.

Để lấy thông tin về tài khoản dự thi, thí sinh truy cập vào website https://hue-ictc.husc.edu.vn, đăng nhập theo thông tin sau đây:

- Email đã dùng đăng ký;

- Số điện thoại đã dùng để đăng ký.

Sau khi có tài khoản dự thi, thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống thi tại địa chỉ https://coder.husc.edu.vn.  Ban Tổ chức tổ chức thi thử vào lúc 08h00 ngày 10/03/2024 để thí sinh kiểm tra tài khoản (có thể đổi mật khẩu) và làm quen với hệ thống phục vụ cho Vòng thi sơ loại và Vòng thi chung kết sắp đến.

Lưu ý: Ban Tổ chức đã phát hiện có nhiều email, số điện thoại đăng ký không đúng, không hợp lý, không phù hợp với khuôn dạng chung, .... Vì vậy, trong trường hợp không đăng nhập được, thí sinh liên hệ với ThS. Nguyễn Lý Hữu Huấn, thành viên Ban Thư ký, email: nlhhuan@husc.edu.vn, điện thoại: 0983145813 để được hỗ trợ (ưu tiên liên lạc qua zalo để hỗ trợ được kịp thời).