Cuộc thi

HUE-ICT CHALLENGE 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI  PHẦN THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CUỘC THI HUE-ICT CHALLENGE-2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHKH-HueICTC2024 ngày 23/06/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2024)

STT

Sản phẩm

Họ và tên

Trường

Giải

Số tiền

1

Xây dựng nền tảng quản lý giáo dục trực tuyến

Lê Quang Phước

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhất

5.000.000

2

Ứng dụng tự động phát hiện phương tiện vi phạm hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

Lê Bá Tuấn Phong

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhì

3.000.000

3

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ xét nghiệm huyết học tại nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Cảnh Nam Đô

Nguyễn Văn Hậu

Lê Thị Quỳnh Nga

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhì

3.000.000

4

Xây dựng website tìm kiếm và đặt lịch khám bác sĩ

Nguyễn Văn Tín

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ba

2.000.000

5

Xây dựng website booking quảng cáo

Nguyễn Mạnh Dũng

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ba

2.000.000

6

Xây dựng ứng dụng hỏi đáp cho Tiếng Việt dựa trên các mô hình Transformer

Nguyễn Luôn Mong Đổ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ba

2.000.000

7

Xây dựng mạng xã hội KIDS SOCIAL dành cho trẻ em

Nguyễn Đăng Minh Quang

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Khuyến khích

1.000.000

8

Xây dựng website đọc và chia sẻ blog

Phạm Hùng Xuân Sang

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Khuyến khích

1.000.000

9

Triển khai mô hình học sâu Timesformer vào phần mềm tóm tắt video sử dụng Hugging Face Spaces và Gradio

Nguyễn Hoài Nam

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Khuyến khích

1.000.000

10

Hệ thống quản lý nhu cầu điện (DSM): Lý thuyết và thực nghiệm

Trần Tiến Đạt

Nguyễn Vũ Hòa

Trường Đại học Quy Nhơn

Khuyến khích

1.000.000

(Danh sách này gồm có 10 sản phẩm).

TẢI TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH XẾP GIẢI TẠI ĐÂY