Cuộc thi

HUE-ICT CHALLENGE 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh
Nhập thông tin đăng nhập vào form dưới đây, sử dụng địa chỉ email và số điện thoại mà bạn đã dùng để đăng ký hồ sơ.
Đăng nhập phần thi:
Email đã dùng để đăng ký:
Số điện thoại đã dùng để đăng ký: