Loại sản phẩm:
STT Họ và tên Tỉnh, thành phố Trường đang theo học Tên sản phẩm Loại sản phẩm
1.
Trần Duy Đạt
Hà Nội
Đoàn Thị Điểm
VAR
Phần mềm
2.
Đoàn Thanh Minh
Hà Nội
Đoàn Thị Điểm
\\
Phần mềm
3.
Đỗ Khánh Linh
Bắc Giang
THCS LÊ LỢI
phần mềm ST
Phần mềm
4.
Phan Nguyễn Thanh Lâm
Long An
Trường TH&THCS Thái Trị
Phần mềm học toán THCS
Phần mềm
5.
Đinh Thị Thu
Điện Biên
THCS Vừ A Dính
Bản đồ thông minh
Phần mềm