Cuộc thi

HUE-ICT CHALLENGE 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

THỜI GIAN CHI TIẾT THI VÒNG THI SƠ LOẠI HUE-ICT CHALLENGE 2024 (ngày thi 17/03/2024)

07h30:

- Thí sinh vào Google Meet tại địa chỉ đã được cung cấp thông qua webiste https://hue-ictc.husc.edu.vn theo thông tin đăng nhập của từng thí sinh, điểm danh, nghe hướng dẫn của cán bộ coi thi và các thông báo đến từ Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Thí sinh đăng nhập vào hệ thống thi tại website https://coder.husc.edu.vn để kiểm tra hệ thống và chuẩn bị sẵn sàng cho làm bài thi.

08h00:

- Thí sinh bắt đầu làm bài thi trên hệ thống thi tại webiste https://coder.husc.edu.vn

- Thí sinh theo dõi kết quả làm bài thi, chú ý kết quả hiển thị trong thời gian thi là kết quả tạm thời được chấm theo các pretest. Kết quả cuối cùng, Ban Tổ chức sẽ thông báo khi chấm xong full test và rà soát, hậu kiểm các bài thi.

11h00: Kết thúc làm bài thi và đóng hệ thống