Họ và tên:*
Email:*
Chú ý nhập chính xác địa chỉ email đang sử dụng, thông tin dự thi sẽ được gửi qua email này.
Số điện thoại:*
Nên sử dụng số điện thoại có đăng ký Zalo để tiện liên lạc khi cần thiết.
Thuộc tỉnh, thành phố:*
Trường đang theo học:*
Tên sản phẩm dự thi:*
Loại sản phẩm:*
Họ tên giáo viên hướng dẫn
(nếu có):
Số điện thoại giáo viên hướng dẫn
(nếu có):
File đính kèm
(nếu có):
Các loại file hợp lệ: .pdf,.gif,.jpg,.jpeg,.png,.zip,.rar,.tar,.bz2,.7z,.doc,.docx,.xls,.xlsx
Dung lượng tối đa: 5 MB
Kiểm tra xác thực:*
Để thực hiện đăng ký, bạn cần nhập lại chính xác con số đang hiển thị ở đây vào ô bên dưới (chú ý nhập đúng dấu chấm phẩy nếu có, chẳng hạn 32,64):
không tám năm ba