Họ và tên học sinh:*
Ngày sinh:*
Email:*
Chú ý nhập chính xác địa chỉ email đang sử dụng, thông tin dự thi sẽ được gửi qua email này.
Số điện thoại:*
Nên sử dụng số điện thoại có đăng ký Zalo để tiện liên lạc khi cần thiết.
Thuộc tỉnh, thành phố:*
Trường học sinh đang theo học:*
Nếu không tìm thấy tên trường trong danh sách, vui lòng nhập tên trường vào ô dưới đây:
Lớp học sinh đang theo học:*
Họ tên giáo viên hướng dẫn
(nếu có):
Số điện thoại giáo viên hướng dẫn
(nếu có):
Bảng đăng ký thi:*