MỘT SỐ THÔNG TIN
VỀ CUỘC THI HUE-ICT CHALLENGE-2022

Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học là cuộc thi do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và sự phối hợp của Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Nghiên cứu phát triển; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Thông tin về cuộc thi HUE-ICT CHALLENGE-2022

a. Phần thi lập trình dành cho học sinh THPT

Thí sinh là học sinh THPT trên cả nước có thể tham gia thi với hai bảng thi là: Bảng PRO CHALLENGE (dành cho học sinh các trường THPT) và Bảng NAÏ CHALLENGE (dành cho học sinh các trường THPT ngoại trừ học sinh lớp chuyên Tin các trường THPT chuyên).

b. Phần thi sáng tạo sản phẩm công nghệ thông tin

Dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn cả nước. Sản phẩm dự theo cá nhân hoặc nhóm và mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể nộp nhiều sản phẩm dự thi.

2. Các mốc thời gian đối với thi lập trình

a. Đăng ký thông qua mạng

Thí sinh có nhu cầu tham dự cuộc thi Hue-ICT Challenge-2022 đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc http://hue-ictc.huedita.vn hạn cuối 17h00 ngày 06/03/2022.

b. Xác thực thông tin đăng ký

Ban Tổ chức sẽ xác thực thông tin của học sinh với trường trung học phổ thông nơi thí sinh đang theo học. Trường hợp thí sinh khai báo thông tin không chính xác, Ban Tổ chức có quyền loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách thí sinh dự thi hoặc chuyển thí sinh sang danh sách dự thi theo dạng thí sinh tự do.

c. Nhận thông tin dự thi

Thí sinh nhận thông tin về tài khoản dự thi muộn nhất là ngày 15/03/2022. Tài khoản được Ban Tổ chức gửi cho từng thí sinh thông qua email để thí sinh đăng nhập, kiểm tra tài khoản, luyện tập và làm quen với việc sử dụng hệ thống.

d. Tổ chức thi thử

Ban Tổ chức sẽ tổ chức 01 buổi thi thử giống như quy trình thi chính thức cho những thí sinh đăng ký dự thi vào lúc 19h00 ngày 17/03/2022 để thí sinh làm quen với hệ thống và quá trình thi của cuộc thi Hue-ICT Challenge-2022. Thí sinh làm bài thi ở nhà và nộp bài thi trên hệ thống thi trên website http://oj.husc.edu.vn.

e. Thời gian và địa điểm tổ chức thi

- Thời gian thi: 08h00 ngày 20/03/2022 (Chủ nhật).

- Điểm thi chính: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế) dưới sự giám sát của cán bộ, giảng viên do Ban Tổ chức phân công (dành cho học sinh trường trung học phổ thông gần Trường Đại học Khoa học).

- Các điểm thi mở rộng: Ban Tổ chức sẽ lập các điểm thi tại mỗi huyện/thị xã/thành phố hoặc tại các trường trung học phổ thông có học sinh dự thi. Học sinh tập trung tại điểm thi theo quy định của Ban Tổ chức để tham dự cuộc thi dưới sự giám sát của giáo viên của trường trung học phổ thông và/hoặc hệ thống camera trực tuyến của Ban Tổ chức (dành cho học sinh của những trường trung học phổ thông xa Trường Đại học Khoa học).

Trong trường hợp có những yếu tố khách quan không thể tập trung thí sinh (như: dịch bệnh, hạn chế đi lại,…), Ban Tổ chức sẽ có phương án cho thí sinh làm bài thi tại nhà.

f. Công bố kết quả và trao giải

- Thời gian: 8h00 ngày 26/03/2022.

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Các mốc thời gian đối với thi lập trình

a. Nộp hồ sơ dự thi

Thí sinh có nhu cầu tham dự cuộc thi có thể nộp hồ sơ dự thi trực tuyến tại website http://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc http://hue-ictc.huedita.vn hoặc nộp tại Văn phòng Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 16/05/2022 đến 17h00 ngày 03/06/2022.

b. Thời gian chấm sơ khảo

- Thời gian: Từ ngày 10/06/2022 đến ngày 12/06/2022

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chấm thông qua hình thức trực tuyến đối với những thí sinh ở xa.

Ban Giám khảo sẽ chấm sơ khảo và chọn 10 sản phẩm dự thi vòng chung kết.

c. Chấm chung khảo

- Thời gian: 8h00 ngày 25/06/2022.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chấm thông qua hình thức trực tuyến đối với những thí sinh ở xa

Ban Giám khảo sẽ chấm chung khảo dựa trên thuyết trình của thí sinh dự thi và demo của sản phẩm (nếu có) để chọn ra các sản phẩm đạt giải.

d. Công bố kết quả và trao giải

- Thời gian: 8h00 ngày 26/06/2022.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ


BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG