THÔNG BÁO SỐ 4

Phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học của cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023

Tiếp theo Thông báo số 1, Thông báo số 2 và Thông báo số 3 của Ban Tổ chức cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2023 (Hue-ICT Challenge-2023), Ban Tổ chức thông báo một số thông tin về việc thay đổi thời gian chấm chung khảo, tổ chức Tổng kết Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023, tổ chức trao giải cho Phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2023 như sau:

1. Thông báo kết quả chấm sơ khảo và danh sách sản phẩm vào vòng chung khảo

Ban Tổ chức sẽ thông báo đến thí sinh dự thi kết quả của vòng sơ khảo và danh sách sản phẩm được chọn vào vòng chung khảo qua điện thoại hoặc email của thí sinh chậm nhất là ngày 24/06/2023.

2. Chấm chung khảo

- Thời gian: 08h00 ngày 02/07/2023 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc trực tuyến đối với những thí sinh ở xa.

- Thí sinh có mặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế để trình bày và thuyết minh về sản phẩm. Trường hợp thí sinh ở xa và có khó khăn về việc đi lại, Ban Tổ chức sẽ cho phép trình bày và thuyết minh sản phầm theo hình thức trực truyến.

- Cá nhân/nhóm trình bày, thuyết minh về sản phẩm (đã đạt yêu cầu của vòng sơ khảo) của mình trong vòng 15 phút trước Ban Giám khảo vòng chung khảo và trả lời những câu hỏi của Ban Giám khảo đặt ra. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm dự trên các tiêu chí đánh giá sản phẩm để xếp loại giải thưởng cho sản phẩm.

3. Công bố kết quả và trao giải

- Thời gian: 08h00 ngày 03/07/2023.

- Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ban Tổ chức sẽ tổng kết Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023, trao giải Sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin cho sinh viên và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các trường phổ thông và học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt giải cao trong phần thi lập trình dành cho học sinh phổ thông.

4. Thông tin liên hệ

Thí sinh dự thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học cần biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với cán bộ Ban thư ký cuộc thi như sau:

- Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Dung, Ủy viên Ban Thư ký;

- Điện thoại: 097 830 6906;

- Email: dunghtn@huecit.vn.

TM. BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

Võ Thanh Tùng

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ BẠC
TÀI TRỢ ĐỒNG
CÁC NHÀ TÀI TRỢ KHÁC (ĐỒNG TÀI TRỢ)

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG