THÔNG BÁO SỐ 3

Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2022 (Hue-ICT Challenge-2022)

Tiếp theo Thông báo số 1 và Thông báo số 2 của Ban Tổ chức cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2022 (Hue-ICT Challenge-2022), Ban Tổ chức thông báo một số thông tin về phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2022 như sau:

1. Đối tượng dự thi

Toàn thể sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh/thành phố trên cả nước có điều kiện, khả năng có thể gửi sản phẩm dự theo cá nhân hoặc nhóm. Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể nộp nhiều sản phẩm dự thi.

2. Nội dung thi, hồ sơ dự thi, hình thức thi và thang điểm

2.1. Nội dung thi

Sinh viên nộp sản phẩm là phần cứng, phần mềm, tài liệu thuyết minh ý tưởng cho Ban tổ chức cuộc thi. Sản phẩm dự thi của sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Sản phẩm chưa từng được công bố hoặc tham gia trong bất kỳ cuộc thi nào;
- Sản phẩm đúng bản quyền của sinh viên dự thi, trường hợp có sử dụng mã nguồn mở phải tuân thủ các yêu cầu của giấy phép mã nguồn mở của các tổ chức, cá nhân phát hành mã nguồn mở.

2.2. Hồ sơ dự thi và nộp hồ sơ dự thi

- Phiếu đăng ký dự thi;
- Sản phẩm phần cứng, phần mềm hoặc thuyết minh ý tưởng;
- Bản mô tả về sản phẩm dự thi hoặc tài liệu thuyết minh ý tưởng;
- Các tài liệu khác (nếu có).

Hồ sơ dự thi được đóng gói và gửi đến Ban Tổ chức đúng thời gian quy định trong kế hoạch được Ban Tổ chức thông báo hàng năm.

2.3. Hình thức thi và chấm điểm

a) Trình bày, thuyết minh về sản phẩm và trả lời câu hỏi

- Cá nhân/nhóm trình bày, thuyết minh về sản phẩm của mình trong vòng 15 phút trước Ban Giám khảo vòng sơ khảo và trả lời những câu hỏi của Ban Giám khảo đặt ra. Những sản phẩm đạt yêu cầu của vòng sơ khảo sẽ được tiếp tục tham gia vòng chung khảo.
- Cá nhân/nhóm trình bày, thuyết minh về sản phẩm (đã đạt yêu cầu của vòng sơ khảo) của mình trong vòng 15 phút trước Ban Giám khảo vòng chung khảo và trả lời những câu hỏi của Ban Giám khảo đặt ra. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm dự trên các tiêu chí đánh giá sản phẩm để xếp loại giải thưởng cho sản phẩm.

b) Tiêu chí đánh giá sản phẩm

- Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: giải pháp dự thi không được trùng với bất kỳ giải pháp nào đã được công bố ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.
- Kỹ thuật, tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn: giải pháp có tính ứng dụng kỹ thuật cao, có giải pháp triển khai và khả năng ứng dụng vào thực tiễn (đối với phần thi có sản phẩm về phần cứng hoặc phần mềm).

2.4. Xếp hạng các sản phẩm

Xếp hạng của các sản phẩm dự trên tổng điểm của các thành viên Ban Giám khảo, sản phẩm nào có điểm số cao hơn sẽ có thứ hạng cao hơn. Trường hợp hai sản phẩm có cùng số điểm, Trưởng Ban Giám khảo quyết định sản phẩm có thứ hạng cao hơn.

3. Tổ chức thi đối với thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học

3.1. Nộp hồ sơ dự thi

Thí sinh có nhu cầu tham dự cuộc thi có thể nộp hồ sơ dự thi trực tuyến tại website http://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc http://hue-ictc.huedita.vn hoặc nộp tại Văn phòng Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, hạn cuối đến 17h00 ngày 15/06/2022 (có thay đổi thời gian so với thông báo cũ).

3.2. Thời gian chấm sơ khảo

- Thời gian: Từ ngày 17/06/2022 đến ngày 22/06/2022 (có thay đổi thời gian so với thông báo cũ).

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chấm thông qua hình thức trực tuyến đối với những thí sinh ở xa.

Ban Giám khảo sẽ chấm sơ khảo và chọn 10 sản phẩm dự thi vòng chung kết.

3.3. Chấm chung khảo

- Thời gian: 08h00 ngày 29/06/2022 (có thay đổi thời gian so với thông báo cũ).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chấm thông qua hình thức trực tuyến đối với những thí sinh ở xa.

Ban Giám khảo sẽ chấm chung khảo dựa trên thuyết trình của thí sinh dự thi và demo của sản phẩm (nếu có) để chọn ra các sản phẩm đạt giải.

3.4. Công bố kết quả và trao giải

- Thời gian: 08h00 ngày 02/07/2022 (có thay đổi thời gian so với thông báo cũ).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những thí sinh ở xa hoặc do dịch bệnh COVID-19 hoặc vì những lý do khách quan khác, không thể đến tham dự và nhận giải trực tiếp sẽ được tham gia buổi công bố và trao giải theo hình thức trực tuyến, giải thưởng sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện.

4. Thông tin liên hệ

Thí sinh dự thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học cần biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với cán bộ Ban thư ký cuộc thi như sau

- Họ tên:         Nguyễn Thị Trâm, Phó trưởng Ban Thư ký;

- Điện thoại:    093 598 0963;

- Email:           nttram.ttcntt@thuathienhue.gov.vn.

TM. BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Võ Thanh Tùng

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ


BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG