DANH SÁCH DỰ THI CHUNG KẾT PHẦN THI LẬP TRÌNH
Bảng thi:
Sắp xếp theo:
STT
Họ
Tên
Điểm
Trường
Tỉnh, thành phố
1.
Võ Thanh
Hải
376
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
2.
Lại Minh
Quang
374
Trường THPT Chuyên Lam Sơn
Thanh Hóa
3.
Đoàn Hồng
Bảo
368
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
4.
Nguyễn Lê Thanh
Nguyên
357
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
5.
Lê Tùng
Sơn
357
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
6.
Nguyễn Hữu Nhật
Quang
348
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
7.
Bảo Quý Định
Tân
336
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
8.
Nguyễn Trọng Văn
Viết
335
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
9.
Đỗ Quang
Lực
326
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
10.
Nguyễn Nguyễn Gia
Bảo
321
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
11.
Phan Bình Nguyên
Lâm
316
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
12.
Phan Tiến
Dũng
314
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
13.
Đỗ Gia
Huy
314
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
14.
Huỳnh Quốc
Huy
314
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
15.
Nguyễn Minh
Huy
314
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
16.
Nguyễn Hồng
Phúc
314
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
17.
Lê Thiên
Quân
314
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
18.
Lê Văn
Trường
314
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
19.
Đăng Quốc
Cường
312
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
20.
Hồ Ngọc
Huy
303
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
21.
Phan Minh
Hoài
300
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
22.
Lê Minh
Nhật
300
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
23.
Võ Bá
Thông
300
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
24.
Võ Lân
Tuấn
300
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
25.
Võ Ngọc
Sinh
287
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
26.
Hồ Tấn
Quốc
280
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
27.
Nguyễn Khánh
Tài
280
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
28.
Hoàng Minh
Anh
279
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
29.
Lê Minh
Quân
269
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
30.
Phạm Đình Trung
Hiếu
260
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
31.
Trần Công Anh
Khoa
258
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
32.
Nguyễn Ngọc Anh
Tuấn
251
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
33.
Đinh Đức
Anh
244
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
34.
Nguyễn Lê
Hưng
244
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
35.
Nguyễn Quốc
Phú
244
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
36.
Hoàng Lê
Trần
240
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
37.
Diệp Minh Khánh
Tuân
240
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
38.
Nguyễn Tấn
Minh
220
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
39.
Nguyễn Huy
Phước
220
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
40.
Ninh Quang
Đạt
216
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
41.
Nguyễn Viết Thành
Đạt
214
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
42.
Lê Đức
Pháp
211
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
43.
Nguyễn Thanh
Huy
210
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
44.
Nguyễn Đăng
Hậu
209
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
45.
Phạm Gia
Huy
209
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
46.
Trần Nguyễn Hữu
Phước
208
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
47.
Trương Thành
Danh
202
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
48.
Trần Bão
Khang
202
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
49.
Nguyễn Hoàng
Minh
202
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
50.
Nguyễn Võ Tấn
Duy
200
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
51.
Nguyễn Xuân
Nghĩa
200
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
52.
Hoàng Thiện
Nhân
196
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
53.
Võ Trần Hiếu
Nhân
190
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
54.
Đào Đăng
Khoa
185
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
55.
Nguyễn Thị Như
Quỳnh
174
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
56.
Nguyễn Trần Thảo
Nguyên
162
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
57.
Hà Thu
161
Trường THPT Chuyên Lam Sơn
Thanh Hóa
58.
Nguyễn Ngọc
Hưng
154
Trường THPT Ngô Gia Tự
Đắk Lắk
59.
Bạch Chấn
Hưng
153
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
60.
Nguyễn Ngọc
Minh
152
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
61.
Nguyễn Đình Minh
Quang
152
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
62.
Nguyễn Hoàng
Quân
147
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
63.
Nguyễn Quốc
Triệu
147
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
64.
Nguyễn Hải
Phong
146
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
65.
Trương Quang Bảo
Dương
145
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
66.
Nguyễn Đức Anh
Kiệt
140
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
67.
Lê Đức
Nhân
140
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
68.
Châu Tấn
Phát
140
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
69.
Nguyễn Hữu
Ý
138
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
70.
Nguyễn Phan Minh
Nhật
131
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Danh sách này gồm có 70 thí sinh.
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ BẠC
TÀI TRỢ ĐỒNG
CÁC NHÀ TÀI TRỢ KHÁC (ĐỒNG TÀI TRỢ)

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG