DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO Hue-ICT Challenge-2022
Tỉnh, thành phố:
Loại sản phẩm:
STT
Họ và tên
Trường đang theo học
Tỉnh, thành phố
Tên sản phẩm
Loại sản phẩm
1.
Phạm Vũ Thu Nguyệt
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng
MedChain - Hệ thống lưu trữ hồ sơ y tế dựa trên công nghệ chuỗi khối
Phần mềm
2.
Keophuvanh Somked
Trường đại học Quảng Bình
Quảng Bình
Xây dựng ứng dụng từ điển song ngữ Việt - Lào trên hệ điều hành Android
Phần mềm
3.
Hoàng Văn Thắng
Trường đại học Quảng Bình
Quảng Bình
Nghiên cứu xây dựng website tổ chức các cuộc thi tin học trực tuyến
Phần mềm
File đính kèm: hoangthangdnd870@gmail.com-attachment.docx
4.
Nguyễn Thị Nhật Lệ
Trường Đại học Quảng Bình
Quảng Bình
Nghiên cứu mô hình MVC trong Laravel Framework ứng dụng xây dựng website điện máy
Phần mềm
5.
Cao Thị Minh Huyền
Trường Đại học Quảng Bình
Quảng Bình
Xây dựng website sàn giao dịch việc làm tại Quảng Bình
Phần mềm
File đính kèm: minhhuyen.qv2205@gmail.com-attachment.docx
6.
Hoàng Công Hưng
Trường Đại Học Khoa Học
Thừa Thiên Huế
Máy điều trị phục hồi chức năng bằng công nghệ từ trường nhân tạo
Phần cứng
7.
Mai Xuân Văn
Đại học Sư phạm - Đại học huế
Thừa Thiên Huế
website tham gia sự kiện
Phần mềm
8.
Trần Thị Phương Loan
Đại học Khoa Học Huế
Thừa Thiên Huế
Website cho thuê nhà
Phần mềm
File đính kèm: 18t1021158@husc.edu.vn-attachment.docx
9.
Dương Thị Kiều Trang
Trường Đại học Khoa học Huế
Thừa Thiên Huế
Website kết nối doanh nghiệp, sinh viên và nhà trường và nhà trường
Phần mềm
10.
Cao Thọ Hai Nghìn
Đại học Khoa Học - Đại học Huế
Thừa Thiên Huế
Xây dựng Hệ thống hỗ trợ kiểm soát Covid-19 tại trường Đại học Khoa học
Phần mềm
File đính kèm: 18t1021196@husc.edu.vn-attachment.pdf
11.
Huỳnh Quang Trưng
Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Module điểm danh sự kiện thông minh trong hệ thống SMAT
Phần mềm
File đính kèm: huynhquangtrungwow@gmail.com-attachment.pdf
12.
Lương Viết Bảo
Đại học Khoa học Huế
Thừa Thiên Huế
Xây dựng website đi chợ online
Phần mềm
13.
Võ Văn Thành
Trường Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Nhận diện khuôn mặt để điêm danh sử dụng Django
Phần mềm
14.
Nguyễn Ngọc Long
Trường Đại học Khoa học Huế
Thừa Thiên Huế
Xây dựng chatbot hỗ trợ tuyển sinh trường Đại học Khoa học Huế
Phần mềm
File đính kèm: