DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO Hue-ICT Challenge-2022
Tỉnh, thành phố:
Loại sản phẩm:
STT
Họ và tên
Trường đang theo học
Tỉnh, thành phố
Tên sản phẩm
Loại sản phẩm
1.
Phạm Vũ Thu Nguyệt
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng
MedChain - Hệ thống lưu trữ hồ sơ y tế dựa trên công nghệ chuỗi khối
Phần mềm
2.
Nguyễn Thị Thanh Chi
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Máy tính
Phần mềm
3.
Doãn Hồng Nhung
Tôn đức thắng
Đắk Lắk
K biết
Phần mềm
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ


BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG