DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI LẬP TRÌNH
Tỉnh, thành phố:
Bảng thi:

1
 CÁC HỒ SƠ MỚI ĐĂNG KÝ HOẶC ĐANG CHỜ XÁC NHẬN

STT
Họ và tên
Email
Lớp, trường đang theo học
Tỉnh, thành phố
Bảng dự thi

2
 CÁC HỒ SƠ ĐÃ CHẤP NHẬN

STT
Họ và tên
Email
Lớp, trường đang theo học
Tỉnh, thành phố
Bảng dự thi
1.
Nguyễn Anh Duy
nguyenanh*********@gmail.com
10A8
Trường THPT Quốc Oai
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
2.
Nguyễn Ngọc Hiếu
ngochie*******@gmail.com
12a1
Trường THPT Quốc Oai
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
3.
Bùi Quốc Lập
cod***@gmail.com
11A6
Trường THPT Quốc Oai
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
4.
Đỗ Sỹ Việt
viet****@gmail.com
11A3
Trường THPT Quốc Oai
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
5.
Nguyễn Thế Hiển
nghoai******@gmail.com
9
Trường THCS Cầu Giấy
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
6.
Bùi Nam Khánh
xuant*****@gmail.com
6A10
Trường THCS Cầu Giấy
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
7.
Nguyễn Đức Long
linh****@yahoo.com
9B
Trường THCS Đền Lừ
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
8.
Nguyễn Nghĩa Gia An
haib****@gmail.com
8G0
Trường THCS-THPT Newton
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
9.
Đỗ Gia Bảo
toa***@gmail.com
6G0
Trường THCS-THPT Newton
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
10.
Ngô Đại Chí
ngod****@gmail.com
11A1
Trường THCS-THPT Newton
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
11.
Nguyễn Bùi Đức Dũng
nguyenbuid**********@gmail.com
9G0
Trường THCS-THPT Newton
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
12.
Trần Hoàng Lâm
kiman*****@gmail.com
6G0
Trường THCS-THPT Newton
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
13.
Đỗ Tuấn Kiệt
dotuan******@gmail.com
11A6
Trường THPT Mỹ Đức A
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
14.
Đào Trần Minh Vũ
daovanha********@gmail.com
10A5
Trường THPT Mỹ Đức A
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
15.
Nguyễn Tuấn Anh
ntac3nt*******@gmail.com
11A7
Trường THPT Ngọc Tảo
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
16.
Nguyễn Đức Huy
huyngu******@gmail.com
11A1
Trường THPT Ngọc Tảo
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
17.
Nguyễn Tuấn Khôi
tuankh******@gmail.com
11A6
Trường THPT Ngọc Tảo
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
18.
Đào Viết Tuấn Kiệt
lethivin********@gmail.com
7A0
Trường Liên cấp TH và THCS Ngôi Sao Hà Nội
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
19.
Đỗ Viết Hoàng
sonk****@gmail.com
8A3
Trường THCS Trưng Vương
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
20.
Nguyễn Đức Nhật
iamdu*****@gmail.com
10M
Trường THPT Marie Curie
Hà Nội
Bảng PRO CHALLENGE
21.
Phạm Vân Hà
phamv*****@gmail.com
6A3
Trường THCS Hoa Lư
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
22.
Phạm Bình Nam
phambi******@gmail.com
9A2
Trường THCS Hoa Lư
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
23.
Hoàng Quang Nhân
xxhoangqu*********@gmail.com
11A11
Trường THPT Bà Điểm
TP Hồ Chí Minh
Bảng NAÏ CHALLENGE
24.
Nguyễn Xuân Thái
thaibe******@gmail.com
9/5
Trường THCS Trần Quang Khải
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
25.
Vũ Gia Bảo
vugiab******@gmail.com
10CTin
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
26.
Ngô Anh Hiếu
chiut*****@gmail.com
12TĐ
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng NAÏ CHALLENGE
27.
Phan Quang Minh
phanquangmin************@gmail.com
10CTIN
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
28.
Nguyễn Xuân Nghĩa
nghi****@gmail.com
11CTin
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
29.
Châu Tấn Phát
phatc*****@gmail.com
10CTin
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
30.
Phạm Văn Minh Phúc
phucthu*******@gmail.com
10CTIN
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
31.
Võ Hữu Trí
huutri2*******@gmail.com
6A12
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
32.
Lê Phú Trọng
lephutro********@gmail.com
10CTin
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
33.
Nguyễn Đường Gia Truyền
nguyenduon**********@gmail.com
10CTin
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
34.
Nguyễn Phạm Đức Huy
huynguy*******@gmail.com
10CTin
Trường THPT Gia Định
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
35.
Đinh Chí Thành
tp55****@gmail.com
10CTIN
Trường THPT Gia Định
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
36.
Ngô Xuân Toàn
chilen******@gmail.com
10CTIN
Trường THPT Gia Định
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
37.
Huỳnh Minh Trí
ngango******@gmail.com
10CTIN
Trường THPT Gia Định
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
38.
Nguyễn Tuấn Nguyễn
nguyenn*******@gmail.com
10 Tin
Trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM
TP Hồ Chí Minh
Bảng PRO CHALLENGE
39.
Nguyễn Như Huy
huylua******@gmail.com
10C12
Trường THPT Lê Trọng Tấn
TP Hồ Chí Minh
Bảng NAÏ CHALLENGE
40.
Lê Trường Minh Đăng
7a7.05.letr***********@gmai.com
9A7
Trường THCS Nguyễn An Khương
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
41.
Lê Hồng Anh
huyan*****@gmail.com
9A3
Trường THCS Lữ Gia
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
42.
Lê Thiện
tinho*****@gmail.com
9a4
Trường THCS Lữ Gia
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
43.
Hoàng Minh Quân
quanhoan********@gmail.com
9A1
Trường THCS Cửu Long
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
44.
Đỗ Đăng Khoa
khoad*****@gmail.com
97
Trường THCS Lê Văn Tám
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
45.
Khôi Nguyên
nguyenngo*********@gmail.com
9/10
Trường THCS Lê Văn Tám
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
46.
Huỳnh Chí Kiên
kienhuy*******@gmail.com
9A8
Trường THCS Trần Văn Ơn
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
47.
Phạm Xuân Kiên
phamxua*******@gmail.com
9A10
Trường THCS Trần Văn Ơn
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
48.
Vũ Việt Anh
vietan******@gmail.com
9/4
Trường THCS Hà Huy Tập
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
49.
Trịnh Trần Quốc Bảo
baotrinh********@gmail.com
11A1
Trường THPT Thạnh Lộc
TP Hồ Chí Minh
Bảng NAÏ CHALLENGE
50.
Lạc An Nguyên
hathu*****@gmail.com
8VIL
Trường Quốc tế Úc
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
51.
Nguyễn Hoàng Bách
bond0*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Nam Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
Bảng NAÏ CHALLENGE
52.
Đinh Văn Hoàng
dinhhoa*******@gmail.com
11B2
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
Hải Phòng
Bảng NAÏ CHALLENGE
53.
Nguyễn Duy Xuân Lộc
locd****@gmail.com
11B2
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
Hải Phòng
Bảng NAÏ CHALLENGE
54.
Nguyễn Đức Quỳnh
aechoi******@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
Hải Phòng
Bảng NAÏ CHALLENGE
55.
Nguyễn Huy Hoàng
hoang*****@gmail.com
11B1
Trường THPT Phạm Ngũ Lão
Hải Phòng
Bảng NAÏ CHALLENGE
56.
Lưu Quang Thịnh
think1******@gmail.com
10C1
Trường THPT Phạm Ngũ Lão
Hải Phòng
Bảng NAÏ CHALLENGE
57.
Đồng Gia Khánh
donggiakh*********@gmail.com
11B11
Trường THPT Lý Thường Kiệt
Hải Phòng
Bảng NAÏ CHALLENGE
58.
Nguyễn Minh Hùng
muzioc******@gmail.com
11B1
Trường THPT Ngô Quyền
Hải Phòng
Bảng NAÏ CHALLENGE
59.
Dương Phú Bảo
baodu*****@gmail.com
10/19
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
60.
Nguyễn Thành Dũng
nthanhdu********@gmail.com
10/3
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
61.
Nguyễn Đình Hải Đăng
dangtran********@gmail.com
10/18
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
62.
Trần Phước Anh Khoa
anhkho******@gmail.com
10/15
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
63.
Nguyễn Phước Khôi
nguyenp*******@gmail.com
12/29
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
64.
Hồ Chí Kiên
chikien*******@gmail.com
10/11
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
65.
Lê Khánh Nguyên
nguyenl*******@gmail.com
12/13
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
66.
Nguyễn Hữu Phước
phuoc*****@gmail.com
10/15
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
67.
Lê Bá Sơn
akiraleb********@gmail.com
10/11
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
68.
Vĩnh Tài
vinht*****@gmail.com
12/20
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
69.
Hồ Nguyên Thịnh
honguyen********@gmail.com
10/2
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
70.
Trương Quang Vinh
vinhp*****@gmail.com
10/19
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
71.
Phạm Huỳnh Long Vũ
vu18****@gmail.com
12/2
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
72.
Lê Hải Yến
leye****@gmail.com
10/13
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
73.
Lê Đức Anh
ducan*****@gmail.com
12/2
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
74.
Đồng Hải Đăng
dang123dan**********@gmail.com
11/1
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
75.
Đặng Hoài Đức
dangho******@gmail.com
12.2
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
76.
Nguyễn Thanh Hoà
lamket******@gmail.com
10/8
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
77.
Lê Vĩnh Gia Huy
undergroun**********@gmail.con
10/8
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
78.
Phạm Duy Khánh
duykhan*******@gmail.com
11/7
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
79.
Nguyễn Hữu Đặng Nguyên
nhdng*****@gmail.com
12/2
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
80.
Nguyễn Tri Nhân
ngtrin******@gmail.com
10/8
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
81.
Phạm Hùng Bá Quốc
baquo*****@gmail.com
10/8
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
82.
Bùi Lê Hải Quý
haiqu*****@gmail.com
12/2
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
83.
Trương Thanh Quốc Thái
truongthanh***********@gmail.com
11/8
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
84.
Trần Đức Thắng
huythan*******@gmail.com
10/6
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
85.
Trần Thanh Thắng
tranthanh*********@gmail.com
11/7
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
86.
Đặng Xuân Thông
dangxua*******@gmail.com
11/5
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
87.
Huỳnh Bá Hoài An
an051*****@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
88.
Nguyễn Sỹ An
an09855*******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
89.
Lê Ngọc Bảo Anh
baoanh******@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
90.
Phạm Mạnh Dũng
dungnv******@gmail.com
10A2
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
91.
Nguyễn Viết Thành Đạt
datnv*****@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
92.
Lê Phúc Hiếu
rela****@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
93.
Trần Thái Hòa
trantha*******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
94.
Nguyễn Minh Huy
thuonga*******@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
95.
Hà Bảo Khang
habaok******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
96.
Huỳnh Minh Khang
hmingkwa********@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
97.
Nguyễn Trần Thái Khang
tanthe******@gmail.com
10A2
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
98.
Võ Ngọc Gia Khang
vongocgia*********@gmail.com
10A1
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
99.
Lê Đại King
kingl*****@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
100.
Vũ Hoàng Long
21a5.*****@gmail.com
11A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
101.
Nguyễn Ngọc Minh
min***@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
102.
Nguyễn Thị Ngọc Minh
ngocmin*******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
103.
Lê Nam
namlen******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
104.
Nguyễn Huy Nghĩa
huynghia********@gmail.com
10A2
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
105.
Nguyễn Phước Hữu Nghĩa
huunghi*******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
106.
Trần Hoàng Nguyên
tranhoang*********@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
107.
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
nguyenhoa*********@gmail.com
11A3
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
108.
Nguyễn Hữu Phúc
phuc****@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
109.
Nguyễn Hữu Nhật Quang
nhuunh******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
110.
Nguyễn Anh Quốc
naqu****@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
111.
Lê Minh Tân
lemin*****@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
112.
Trần Vạn Tấn
tanh****@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
113.
Nguyễn Đăng Quốc Thịnh
vng***@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
114.
Lê Văn Thuận
chiecb******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
115.
Nguyễn Huy Trọng
huytrong********@gmail.com
10A2
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
116.
Nguyễn Bảo Cát Tường
cat.tuong.**********@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
117.
Trần Hoàng Đức
hoangdu*******@gmail.com
11/3
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
118.
Hoàng Trần Đức Hải
hoangtr*******@gmail.com
11/3
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
119.
Hồ Hoàng Phong Hào
hano06******@gmail.com
11/12
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
120.
Mai Phước Minh Tài
maiphuocmin***********@gmail.com
12/1
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
121.
Ngô Quốc Hoàng Trung
nqhtr*****@gmail.com
11A3
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
122.
Vương Quốc Trung
trungvu*******@gmail.com
11/11
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
123.
Trần Thị Ngọc Ánh
ttngan******@gmail.com
10/1
Trường THPT Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
124.
Nguyễn Nhật Hoàng
nguyen******@gmail.com
12/9
Trường THPT Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
125.
Huỳnh Ngọc Yến Nhi
nhih****@gmail.com
11/14
Trường THPT Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
126.
Nguyễn Ngọc Phong
nguyenngoc**********@gmail.com
11/14
Trường THPT Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
127.
Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh
ngocquyn********@gmail.com
12/10
Trường THPT Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
128.
Nguyễn Lương Tấn
nguyenlu********@gmail.com
11/14
Trường THPT Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
129.
Nguyễn Thành Vinh
vicn****@gmail.com
12/9
Trường THPT Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
130.
Thái Quang Vinh
thaiquang*********@gmail.com
10/1
Trường THPT Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
131.
Lê Văn Tài
levantai********@gmail.com
10/1
Trường THPT Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
132.
Đỗ Nguyên Khôi
dova****@gmail.com
10/1
Trường THPT Ngô Quyền
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
133.
Nguyễn Tấn Phát
tanphatngu**********@gmail.com
11/6
Trường THPT Ngô Quyền
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
134.
Nguyễn Bình
hypix*****@gmail.com
11/4
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
135.
Đỗ Tưởng Nhật Huy
shiraga*******@gmail.com
1105
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
136.
Nguyễn Đăng Khôi
khoi1*****@gmail.com
11/6
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
137.
Nguyễn Hồng Phúc
phuc23******@gmail.com
12/3
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
138.
Nguyễn Đình Khánh An
nguyen.di*********@gmail.com
9/15
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
139.
Thiều Nguyễn Huy
huyxb*****@gmail.com
9/9
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
140.
Trần Minh Khôi
kevin.kho*********@gmail.com
9/9
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
141.
Trần Hải Long
hailon******@gmail.com
9/2
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
142.
Võ Lê Quang Minh
vlqm****@gmail.com
Lớp 9/13
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
143.
Nguyễn Trường Phúc
phuca*****@gmail.com
9/4
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
144.
Trần Nguyễn Đông Quân
quantra*******@gmail.com
8/15
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
145.
Lê Hữu Duy Quang
quangl******@gmail.com
9/12
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
146.
Nguyễn Hải Thành
thanhng*******@gmail.com
9/5
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
147.
Trần Nguyễn Minh Tiến
haoh****@gmail.com
8/1
Trường THCS Lý Tự Trọng
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
148.
Trần Huỳnh Gia Khiêm
giakhie*******@gmail.com
6/4
Trường THCS Nguyễn Huệ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
149.
Hồ Khánh Đan
danhuo******@gmail.com
7/2
Trường THCS Đức Trí
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
150.
Nguyễn Đức Anh Khoa
mainhung********@gmail.com
8/2
Trường THCS Phan Bội Châu
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
151.
Nguyễn Văn Quang Huy
nvquang*******@gmail.com
9/5
Trường THCS Lê Hồng Phong
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
152.
Trần Phương Liêm
whatareyoul***********@gmail.com
8/4
Trường THCS Lê Hồng Phong
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
153.
Bùi Minh Nhật
minhnhatn*********@gmail.com
6/2
Trường THCS Lê Hồng Phong
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
154.
Lê Minh Lộc
minhl*****@gmail.com
9/12
Trường THCS Lê Lợi
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
155.
Phạm Hoàng Minh
minhdn.1********@gmail.con
9/12
Trường THCS Lê Lợi
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
156.
Lê Anh Tú
tuleanh*******@gmail.com
9/12
Trường THCS Lê Lợi
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
157.
Nguyễn Trần Quốc Huy
dothile*******@gmail.com
8/8
Trường THCS Trưng Vương
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
158.
Lê Quang Minh
quangminh*********@gmail.com
78A
Trường THCS Trưng Vương
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
159.
Dương Quốc Tuấn
quoctuan********@gmail.com
9/7
Trường THCS Trưng Vương
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
160.
Nguyễn Phú Nhân
smuggi******@gmail.com
9/6
Trường THCS Chu Văn An
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
161.
Phan Huy Khang
ronaldo*******@gmail.com
9/3
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
162.
Trần Thái Nam Trung
hungle******@gmail.com
2022 9B
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
163.
Nguyễn Hữu Chương
bonchuon********@gmail.com
8/4
Trường THCS Nguyễn Văn Cừ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
164.
Trần Bảo Ngọc
baong*****@gmail.com
8/1
Trường THCS Sky-Line
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
165.
Vương Gia Nguyên
nguyenvg********@gmail.com
9INT
Trường THCS Sky-Line
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
166.
Văn Công Nam
vancon******@gmail.com
9/6
Trường THCS Lý Thường Kiệt
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
167.
Văn Công Nam
namv****@gmail.com
9/6
Trường THCS Lý Thường Kiệt
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
168.
Nguyễn Trâm Anh
tramanhn********@gmail.com
11/1
Trường THPT Sky-Line
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
169.
Nguyễn Nguyên Trung
nguyent*******@gmail.com
10GAC
Trường THPT Sky-Line
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
170.
Trà Triệu Tân
tratri******@gmail.com
8/2
Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
171.
Phạm Minh Tuấn
phamminhtu**********@gmail.com
9/4
Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
172.
Vũ Đăng Danh
danhvdf*******@fpt.edu.vn
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
173.
Châu Thái Hà
hactf*****@fpt.edu.vn
11A5
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
174.
Lê Đức Hải
leducha*******@gmail.com
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
175.
Huỳnh Anh Hiền
hienha******@fpt.edu.vn
11A4
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
176.
Nguyễn Hiệp
hiepnguy********@gmail.com
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
177.
Nguyễn Trọng Hiếu
hieunt******@fpt.edu.vn
12A14
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
178.
Phan Thái Hoà
phanthai********@gmail.com
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
179.
Đào Nguyên Khôi
khoidnf*******@fpt.edu.vn
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
180.
Lê Bảo Long
long16******@gmail.com
11A7
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
181.
Đoàn Thế Lực
lucfr*****@gmail.com
11A4
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
182.
Trần Bình Minh
minhtbf*******@fpt.edu.vn
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
183.
Nguyễn Văn Nghĩa
nvngh*****@gmail.com
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
184.
Lê Khôi Nguyên
nguyenl*******@fpt.edu.vn
11A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
185.
Nguyễn Thế Vân Nhi
nhintvf*******@fpt.edu.vn
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
186.
Nguyễn Đình Hoàng Quân
quanndh*******@fpt.edu.vn
11A7
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
187.
Nguyễn Tăng Minh Quân
quannguyent***********@gmail.com
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
188.
Nguyễn Trần Minh Thi
o.quip******@gmail.com
11A4
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
189.
Trần Tiến Thịnh
thinhtt*******@fpt.edu.vn
12A14
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
190.
Trịnh Ngọc Minh Thư
thutnm******@fpt.edu.vn
11A4
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
191.
Trần Phương Tùng
tranphuon*********@gmail.com
10A1
Trường THPT FPT
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
192.
Lê Đức Chính
leducc******@gmail.com
9A
Trường THCS Lê Độ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
193.
Nguyễn Thế Huy
anhdepz*******@gmail.com
8/1
Trường THCS Lê Độ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
194.
Nguyễn Tuấn Danh Khoa
khoan*****@gmail.com
8/1
Trường THCS Lê Độ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
195.
Đỗ Nhật Nam
donhat******@outlook.com
8/1
Trường THCS Lê Độ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
196.
Phan Đình Triết
jackieo*******@gmail.com
9/5
Trường THCS Lê Độ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
197.
Phạm Mạnh Quân
phamman*******@gmail.com
9/4
Trường THCS Nguyễn Lương Bằng
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
198.
Lê Viết Minh Huy
notk****@gmail.com
9/3
Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
199.
Trương Văn Hào
trvha*****@gmail.com
9/5
Trường THCS Hồ Nghinh
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
200.
Nguyễn Công Huy
nguyenhu********@gmail.com
9/10
Trường THCS Nguyễn Văn Linh
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
201.
Nguyễn Xuân Thiện Nhân
thiennha********@gmail.com
9/6
Trường THCS Nguyễn Văn Linh
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
202.
Đoàn Ngọc Tiến
ngoctien********@gmail.com
9/10
Trường THCS Nguyễn Văn Linh
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
203.
Hoàng Công Bảo Long
baolong*******@gmail.com
9/1
Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
204.
Hồ Minh Quân
hoqu****@gmail.com
9/6
Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
205.
Đoàn Thảo Nhi
melarn******@gmail.com
9/1
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
206.
Phan Hoàng Long
longpha*******@gmail.com
9/5
Trường THCS Lương Thế Vinh
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
207.
Vũ Hải Nam
zuhe****@gmail.com
10A2
Trường THPT Bắc Mê
Hà Giang
Bảng NAÏ CHALLENGE
208.
Lê Hoàng Việt
lehoangv********@gmail.com
10A2
Trường THPT Bắc Mê
Hà Giang
Bảng NAÏ CHALLENGE
209.
Đỗ Văn Minh
f1mi****@gmail.com
12A
Trường THPT Dân tộc Nội trú
Lào Cai
Bảng NAÏ CHALLENGE
210.
Phạm Khắc Danh
khacd*****@gmail.com
11a1
Trường THPT Số 3 Lào Cai
Lào Cai
Bảng PRO CHALLENGE
211.
Trần Hoàng Khánh
kaztr*****@gmail.com
10A7
Trường THPT Số 3 Lào Cai
Lào Cai
Bảng NAÏ CHALLENGE
212.
Nguyễn Vũ Mạnh
vumanhl*******@gmail.com
11A3
Trường THPT Số 3 Lào Cai
Lào Cai
Bảng NAÏ CHALLENGE
213.
Lê Minh Nghĩa
tranng******@gmail.com
11B1
Trường THPT Hàm Yên
Tuyên Quang
Bảng NAÏ CHALLENGE
214.
Trần Bùi Nguyên Dương
charo*****@gmail.com
12A15
Trường THPT Hữu Lũng
Lạng Sơn
Bảng NAÏ CHALLENGE
215.
Diệp Đức Thắng
hangt*****@gmail.com
9A
Trường THCS Bàn Đạt
Thái Nguyên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
216.
Nguyễn Văn Giang
nta***@gmail.com
8A3
Trường THCS Hoàng Văn Thụ
Thái Nguyên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
217.
Trịnh Minh Hiếu
trinhminh*********@gmail.com
10A1
Trường THPT Điềm Thuỵ
Thái Nguyên
Bảng NAÏ CHALLENGE
218.
Nguyễn Văn Long
botcu*****@gmail.com
10A3
Trường THPT Điềm Thuỵ
Thái Nguyên
Bảng NAÏ CHALLENGE
219.
Trần Tiến Quân
trantienqu**********@gmail.com
9A
Trường THCS Thượng Nông
Phú Thọ
Bảng JUNIOR CHALLENGE
220.
Đoàn Trọng Hòa
hoatrong********@gmail.com
12A1
Trường THPT Hạ Hòa
Phú Thọ
Bảng NAÏ CHALLENGE
221.
Nguyễn Huy Hoàng
hhoan*****@gmail.com
11A2
Trường THPT Tam Dương
Vĩnh Phúc
Bảng NAÏ CHALLENGE
222.
Phạm Minh Quang
phamminh********@gmail.com
11A1
Trường THPT Tam Dương
Vĩnh Phúc
Bảng NAÏ CHALLENGE
223.
Nguyễn Văn Tiến
vanti*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Tam Dương
Vĩnh Phúc
Bảng NAÏ CHALLENGE
224.
Đinh Quý Quang
quyquan*******@gmail.com
11A5
Trường THPT Lê Xoay
Vĩnh Phúc
Bảng NAÏ CHALLENGE
225.
Lê Duy Hiếu
duyhieu*******@gmail.com
9A
Trường THCS Lập Thạch
Vĩnh Phúc
Bảng JUNIOR CHALLENGE
226.
Trịnh Minh Hoàng
hoanghu*******@gmail.com
9A
Trường THCS Lập Thạch
Vĩnh Phúc
Bảng JUNIOR CHALLENGE
227.
Nguyễn Ngọc Minh
devn****@gmail.com
9A
Trường THCS Lập Thạch
Vĩnh Phúc
Bảng JUNIOR CHALLENGE
228.
Phùng Trọng Hiếu
sea.****@gmail.com
10A2
Trường THPT Đội Cấn
Vĩnh Phúc
Bảng NAÏ CHALLENGE
229.
Võ Minh Ngọc
vominh******@gmail.com
11A
Trường TH, THCS, THPT Văn Lang
Quảng Ninh
Bảng NAÏ CHALLENGE
230.
Trần Trí Kiên
trantri*******@gmail.com
9A
Trường THCS Đại Hóa
Bắc Giang
Bảng JUNIOR CHALLENGE
231.
Đào Duy Tùng
diachin*******@gmail.com
6A3
Trường THCS Nhân Hoà
Hưng Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
232.
Lê Hải Cường
lehaicuo********@gmail.com
11 tin
Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ
Hòa Bình
Bảng PRO CHALLENGE
233.
Ngô Minh Đức
ngomin******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ
Hòa Bình
Bảng PRO CHALLENGE
234.
Hoàng Văn Thái
hoangva*******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ
Hòa Bình
Bảng PRO CHALLENGE
235.
Hà Lộc Hải
tranhoa*******@gmail.com
12A7
Trường THPT Hậu Lộc 4
Thanh Hóa
Bảng PRO CHALLENGE
236.
Hà Thu Hà
ngaodu1*******@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lam Sơn
Thanh Hóa
Bảng PRO CHALLENGE
237.
Lại Minh Quang
laiminhq********@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lam Sơn
Thanh Hóa
Bảng PRO CHALLENGE
238.
Trịnh Hải Đăng
dqm***@gmail.com
10B1
Trường THPT Triệu Sơn 1
Thanh Hóa
Bảng NAÏ CHALLENGE
239.
Lê Thị Thanh Lê
thanh*****@gmail.com
10B3
Trường THPT Triệu Sơn 1
Thanh Hóa
Bảng PRO CHALLENGE
240.
Nguyễn Xuân Thiên
xuanth******@gmail.com
10B2
Trường THPT Triệu Sơn 1
Thanh Hóa
Bảng NAÏ CHALLENGE
241.
Vũ Khắc Toàn
vukhac******@gmail.com
10B9
Trường THPT Triệu Sơn 1
Thanh Hóa
Bảng NAÏ CHALLENGE
242.
Trần Tuấn Anh
alex.*****@gmail.com
9C
Trường THCS Điện Biên
Thanh Hóa
Bảng JUNIOR CHALLENGE
243.
Vũ Việt Đức
vba***@gmail.com
9E
Trường THCS Điện Biên
Thanh Hóa
Bảng JUNIOR CHALLENGE
244.
Nguyễn Hữu Hoang
hoangnguy*********@gmail.com
9h
Trường THCS Điện Biên
Thanh Hóa
Bảng JUNIOR CHALLENGE
245.
Lê Vũ Đình Phúc
phc***@gmail.com
9C
Trường THCS Điện Biên
Thanh Hóa
Bảng JUNIOR CHALLENGE
246.
Bùi Khả Thái
ndaf****@gmail.com
9A
Trường THCS Điện Biên
Thanh Hóa
Bảng JUNIOR CHALLENGE
247.
Nguyễn Đức Trọng
lanphuon********@gmail.com
9C
Trường THCS Điện Biên
Thanh Hóa
Bảng JUNIOR CHALLENGE
248.
Phạm Hà Thiên Hải
phamhat*******@thptchuyenlamson.edu.vn
9 D
Trường THCS Trần Mai Ninh
Thanh Hóa
Bảng JUNIOR CHALLENGE
249.
Nguyễn Thị Ngọc Hà
lalad*****@gmail.com
11A6
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Nghệ An
Bảng NAÏ CHALLENGE
250.
Lê Duy Mạnh
manhle******@gmail.com
10A2
Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
251.
Nguyễn Sỹ Thọ
syth****@gmail.com
11T2
Trường THPT Đô Lương 1
Nghệ An
Bảng NAÏ CHALLENGE
252.
Nguyễn Hữu Nhất Trung
nhattr******@gmail.com
7E(B4 tmath)
Trường THPT Đặng Thai Mai
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
253.
Trương Văn Ý
truongv*******@gmail.com
12A1
Trường THPT Nghi Lộc 5
Nghệ An
Bảng NAÏ CHALLENGE
254.
Nguyễn Tấn Tài
demoha******@gmail.com
11A
Trường THPT Nghi Lộc 3
Nghệ An
Bảng NAÏ CHALLENGE
255.
Lê Đình Long
dinhlon*******@gmail.com
11A2
Trường THPT Quỳ Hợp 2
Nghệ An
Bảng NAÏ CHALLENGE
256.
Vũ Đình Hưng
darkbu******@gmail.com
10A3
Trường THPT Chuyên Đại học Vinh
Nghệ An
Bảng NAÏ CHALLENGE
257.
Phạm Tiến Sang
thongph*******@gmail.com
10A3
Trường THPT Chuyên Đại học Vinh
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
258.
Đặng Hoàng Tân
longta******@gmail.com
10A3
Trường THPT Chuyên Đại học Vinh
Nghệ An
Bảng NAÏ CHALLENGE
259.
Bùi Đức Nghĩa
ducngh******@gmail.com
9A
Trường THCS Cao Xuân Huy
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
260.
Lê Nguyễn Hoàng Nam
lenguyenhoa***********@gmail.com
7A
Trường THCS Trung Đô
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
261.
Chu Minh Khánh
mkhanh******@gmail.com
7A
Trường THCS Tôn Quang Phiệt
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
262.
Cao Thế Anh
caotheanh*********@gmail.com
9A1
Trường THCS Lê Hồng Phong
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
263.
Lê Nguyễn Việt Hùng
viethun*******@gmail.com
8A
Trường THCS Lê Hồng Phong
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
264.
Trần Thị Hồng Nụ
tranhon*******@gmail.com
9B
Trường THCS Lê Hồng Phong
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
265.
Lê Đức Anh
reakc*****@gmail.com
9A1
Trường THCS Nguyễn Trãi
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
266.
Trịnh Hà Anh
anha****@gmail.com
8A3
Trường THCS Nguyễn Trãi
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
267.
Trần Thị Kim Chi
lethihuo********@gmail.com
8A3
Trường THCS Nguyễn Trãi
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
268.
Nguyễn Tuấn Dũng
tuandu******@gmail.com
9A1
Trường THCS Nguyễn Trãi
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
269.
Nguyễn Viết Đức
vanonl******@gmail.com
6A1
Trường THCS Nguyễn Trãi
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
270.
Nguyễn Thọ Tiến Dũng
tiendungn*********@gmail.com
6d
Trường THCS Bạch Liêu
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
271.
Ngô Xuân Dũng
tuikus******@gmail.com
8a2
Trường THCS Cửa Nam
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
272.
Ngô Thái An
thaian******@gmail.com
7A
Trường THCS Lê Mao
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
273.
Lê Văn Hoàng An
hoanganh********@gmail.com
8A2
Trường THCS Nghi Hương
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
274.
Đặng Tiến Dũng
tiendungh*********@gmail.com
8C
Trường THCS Đặng Thai Mai
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
275.
Nguyễn Hồ An Minh
anminhnguy**********@gmail.com
8G
Trường THCS Đặng Thai Mai
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
276.
Phan Minh Nhật
coiminh*******@gmail.com
7D
Trường THCS Đặng Thai Mai
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
277.
Hoàng Công Hưng
hoangcongh**********@gmail.com
9C
Trường THCS Đặng Chánh Kỷ
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
278.
Phạm Quốc Bảo
bao9****@gmail.com
9A
Trường THCS Nghi Phong
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
279.
Nguyễn Văn Sáng
nguyent*******@gmail.com
8M
Trường THCS Hưng Dũng
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
280.
Hồ Khắc Ngọc Phú
hophu*****@gmail.com
8A
Trường THCS Lê Lợi
Nghệ An
Bảng JUNIOR CHALLENGE
281.
Lê Tùng Sơn
huus****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
282.
Trần Quốc Cường
tranquoc********@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Phú
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
283.
Vũ Thành Doanh
doan****@gmail.com
11A2
Trường THPT Trần Phú
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
284.
Trần Thiệu Hưng
thieuhun********@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Phú
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
285.
Đào Trọng Vinh
daotrong********@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Phú
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
286.
Nguyễn Viết Đạt
datnguye********@gmail.com
11A1
Trường THPT Nguyễn Du
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
287.
Trần Lê Huy
tranle******@gmail.com
11A1
Trường THPT Nguyễn Du
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
288.
Mai Xuân Chiến
letuand*******@gmail.com
11A
Trường THPT Nghi Xuân
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
289.
Trần Anh Trung
darkmon*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Can Lộc
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
290.
Nguyễn Như Thông
monste******@gmail.com
11A2
Trường THPT Đồng Lộc
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
291.
Nguyễn Văn Thế Đan
thedan0*******@gmail.com
10A3
Trường THPT Lý Tự Trọng
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
292.
Lê Quán Hiếu
poison******@gmail.com
10A7
Trường THPT Lý Tự Trọng
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
293.
Nguyễn Văn Hoàng
nguyenvanh**********@gmail.com
12A2
Trường THPT Lý Tự Trọng
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
294.
Lê Hữu Nam
lehuu*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Lý Tự Trọng
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
295.
Đinh Phúc Tuấn Nhật
nhat18******@gmail.com
12A1
Trường THPT Lý Tự Trọng
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
296.
Nguyễn Thanh Quang
void****@outlook.com
10A7
Trường THPT Lý Tự Trọng
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
297.
Trần Thái Sơn
thaison*******@gmail.com
10A7
Trường THPT Lý Tự Trọng
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
298.
Đồng Đại Hà
dongdai*******@gmail.com
10A
Trường THPT Lê Quý Đôn
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
299.
Lê Đình Huấn
ledinhh*******@gmail.com
10A
Trường THPT Lê Quý Đôn
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
300.
Phạm Ngọc Quyền
quyen*****@gmail.com
10B
Trường THPT Lê Quý Đôn
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
301.
Phạm Ngọc Quyền
quyen*****@gmail.com
10B
Trường THPT Lê Quý Đôn
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
302.
Phạm Vũ Phương
phamvuph********@gmail.com
9A
Trường THPT Kỳ Anh
Hà Tĩnh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
303.
Dương Sỹ An
dsy***@gmail.com
11A9
Trường THPT Cẩm Bình
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
304.
Trần Danh Quyền
quyentran*********@gmail.com
11A9
Trường THPT Cẩm Bình
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
305.
Dương Đình Khánh Toàn
pkgam*****@gmail.com
10A9
Trường THPT Cẩm Bình
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
306.
Trần Công Việt
tcvie*****@gmail.com
12A7
Trường THPT Cẩm Bình
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
307.
Nguyễn Thanh Minh
3m170*****@gmail.com
9A3
Trường THCS Thạch Linh
Hà Tĩnh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
308.
Lê Việt Anh
levan*****@gmail.com
8D
Trường THCS Nguyễn Trãi
Hà Tĩnh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
309.
Nguyễn Đông Anh
nguyendo********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
310.
Trần Thị Ngọc Châu
ngch****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
311.
Phan Lâm Dũng
phanlamd********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
312.
Trần Hoàng Đạt
tranhoangd**********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
313.
Tạ Minh Đức
duc7****@gmail.com
11 KC
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
314.
Võ Trọng Giáp
paigm8o*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
315.
Nguyễn Lê Anh Hoàng
anhhoang********@gmail.com
10 tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
316.
Trần Huy Hoàng
hh201*****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
317.
Nguyễn Lê Hưng
hung0*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
318.
Phan Mạnh Hùng
manh****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
319.
Nguyễn Gia Huy
giahuy******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
320.
Tôn Nguyễn Khánh Huyền
tonnguyenk**********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
321.
Nguyễn Nhật Lam
nhatlam*******@gmail.com
10 tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
322.
Lê Đình Tuyết Mai
ledinhtuy*********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
323.
Nguyễn Quỳnh Mai
nguyenq*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
324.
Nguyễn Hoàng Minh
minhn*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
325.
Nguyễn Lê Khánh Nam
nam20*****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
326.
Hoàng Việt Nhân
vietnha*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
327.
Bùi Cường Quốc
buicuon*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
328.
Nguyễn Thị Như Quỳnh
lisyao******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
329.
Võ Ngọc Sinh
vongocs*******@gmail.com
10Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
330.
Hoàng Lê Trần
ken06c******@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
331.
Châu Nguyễn Tố Trinh
chaunguyen**********@gmail.com
11 KC
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
332.
Nguyễn Khắc Trung
nguyenkh********@icloud.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
333.
Hoàng Đức Mạnh
manh****@gmail.com
10A2
Trường THPT Lê Trực
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
334.
Nguyễn Anh Thư
anhthu******@gmail.com
10A1
Trường THPT Lê Trực
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
335.
Phạm Hoàng Uyên
hoanguye********@gmail.com
11A1
Trường THPT Lê Trực
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
336.
Đoàn Trung Quân
doantrun********@gmail.com
12A2
Trường THPT Lê Hồng Phong
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
337.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
hanh097*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Lương Thế Vinh
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
338.
Trần Văn Nam
nam5****@gmail.com
10A3
Trường THPT Nguyễn Trãi
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
339.
Đào Nguyễn Hoàng
dhoang******@gmail.com
12A7
Trường THPT Quảng Ninh
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
340.
Nguyễn Việt Anh
vietan******@gmail.com
10A6
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
341.
Nguyễn Văn Định
xcal****@gmail.com
12A7
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
342.
Nguyễn Văn Hưng
nguyenvanh**********@gmail.com
12A6
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
343.
Nguyễn Phương Huy
nphu****@gmail.com
11A5
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
344.
Nguyễn Xuân Linh
nguyenl*******@gmail.com
11A6
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
345.
Phan Đức Trung
trungth*******@gmail.com
11A8
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
346.
Trương Đại Nguyên
nguyentr********@gmail.com
11A
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
347.
Trần Hào Quang
tranhaoqu*********@gmail.com
11B
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
348.
Lê Văn Cảm
lvcam*****@gmail.com
12A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
349.
Ngô Quốc Cường
ngoquoccu*********@gmail.com
11A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
350.
Nguyễn Hữu Dương
duon****@gmail.com
12A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
351.
Nguyễn Đình Hiến
nguyendinhh***********@gmail.com
12A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
352.
Đinh Hữu Minh Hoàng
dinhhuumi*********@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
353.
Lê Việt Hoàng
hoan****@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
354.
Nguyễn Trọng Vũ Hoàng
nguyentrong***********@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
355.
Lê Văn Luật
lelua*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
356.
Đặng Quang Nghĩa
nghiadan********@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
357.
Lê Quang Khánh Nguyên
lequangkhan***********@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
358.
Võ Đình Thiện Nhân
vikeiga*******@gmail.com
10A3
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
359.
Trần Văn Thành
cotth*****@gmail.com
10A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
360.
Đinh Như Thịnh
dinhnhut********@gmail.com
11A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
361.
Bùi Xuân Toàn
bxtoan******@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
362.
Nguyễn Văn Trãi
traipup*******@gmail.com
10A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
363.
Dương Hữu Tường
duongquy********@gmail.com
10A3
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
364.
Mai Thị Thanh Tuyền
mtttuy******@gmail.com
12A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
365.
Hoàng Trọng Tấn
tanhoan*******@gmail.com
9A
Trường THCS Quảng Thanh
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
366.
Hoàng Nhật Minh
hoangmin********@gmail.com
9B
Trường THCS Phù Hóa
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
367.
Hoàng Thái Tuấn
thaitua*******@gmail.com
9A
Trường THCS Phù Hóa
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
368.
Nguyễn Hữu Khôi Nguyên
khoinguyen**********@gmail.com
9/3
Trường THCS Số 2 Nam Lý
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
369.
Nguyễn Ngọc Cao Sang
sangq*****@gmail.com
9/1
Trường THCS Số 2 Nam Lý
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
370.
Lê Quang Huy
huyleleq********@gmail.com
92
Trường THCS Số 1 Nam Lý
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
371.
Nguyễn Anh Khôi
anhk1*****@gmail.com
8/1
Trường THCS Số 1 Nam Lý
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
372.
Phạm Đức Minh
phamduc*******@gmail.com
93
Trường THCS Số 1 Nam Lý
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
373.
Trần Việt Hưng
ht47****@gmail.com
9/2
Trường THCS số 2 Bắc Lý
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
374.
Phan Mạnh Anh
manha*****@gmail.com
9B
Trường THCS Lệ Ninh
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
375.
Hoàng Thế Thành Đạt
tmr***@gmail.com
9B
Trường THCS Hồng Thủy
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
376.
Phan Thanh Đạt
datp****@gmail.com
9A
Trường THCS Sơn Thủy
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
377.
Nguyễn Minh Trí
tringuyen*********@gmail.com
9C
Trường THCS Sơn Thủy
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
378.
Nguyễn Văn Đức
crisngu*******@gmail.com
9A
Trường THCS Mai Thủy
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
379.
Trần Phương Uyên
uyen.qb*******@gmail.com
9A
Trường THCS Xuân Thủy
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
380.
Hoàng Hải Đăng
hoanghaida**********@gmail.com
9A
Trường THCS Liên Thủy
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
381.
Nguyễn Lê Gia Bình
hair****@gmail.com
9D
Trường THCS Quảng Phú
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
382.
Nguyễn Ngọc Quốc Anh
nguyenngocq***********@gmail.com
12A
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
383.
Nguyễn Hữu Lê Duy
duylen******@gmail.com
10a1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
384.
Bùi Lê Công Hậu
haubu*****@gmail.com
10A1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
385.
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
qhuong******@gmail.com
11A1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
386.
Hoàng Xuân Luân
julyl*****@gmail.com
12B1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
387.
Hoàng Văn Minh
hoangvan********@gmail.com
9B
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
388.
Bùi Thị Bảo Ngọc
baongocb********@gmail.com
10A1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
389.
Nguyễn Đăng Nhân
nguyenda********@gmail.com
7A
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
390.
Lê Nhật Phong
nhatph******@gmail.com
11A1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
391.
Trần Trọng Quý
trong*****@gmail.com
10A1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
392.
Hoàng Đình Bảo
hoangdi*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
393.
Nguyễn Hoàng Long
hoanglo*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
394.
Nguyễn Trần Nhật Minh
congm*****@gmail.com
10A5
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
395.
Trương Phương Nam
truongp*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
396.
Lê Thị Yến Nhi
lenhith*******@gmail.com
11A3
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
397.
Trần Lê Dương Thuận
tranledu********@gmail.com
11A2
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
398.
Lê Nguyễn Thiện Nhân
lnguyent********@gmail.com
10A3
Trường THPT Hải Lăng
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
399.
Phan Khắc Anh Quân
pkaqua******@gmail.com
10A3
Trường THPT Hải Lăng
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
400.
Trần Ngọc Tuấn Anh
baoanl******@gmail.com
10A1
Trường THPT Bùi Dục Tài
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
401.
Trần Ngọc Tuấn Anh
anhtr*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Bùi Dục Tài
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
402.
Hoàng Trường Giang
gian****@gmail.com
10A1
Trường THPT Bùi Dục Tài
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
403.
Nguyễn Tài
nguyenta********@gmail.com
11A
Trường THPT Bùi Dục Tài
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
404.
Nguyễn Đức Minh Trí
minhtri*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Bùi Dục Tài
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
405.
Hồ Anh Dũng
hoanhdung0**********@gmail.com
10a1
Trường THPT Cam Lộ
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
406.
Nguyễn Tiến Đạt
tiendat29*********@gmail.com
10A3
Trường THPT Cam Lộ
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
407.
Lê Quang Nhân
kuroo*****@gmail.com
10A2
Trường THPT Cam Lộ
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
408.
Nguyễn Thị Lâm Oanh
oanhngu*******@gmail.com
10A3
Trường THPT Cam Lộ
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
409.
Hoàng Điệp Tiên
tient*****@gmail.com
11A2
Trường THPT Cam Lộ
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
410.
Nguyễn Minh Dũng
nnhhd*****@gmail.com
11b7
Trường THPT Cửa Tùng
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
411.
Đỗ Lê Quang Hải
quangha*******@gmail.com
11B7
Trường THPT Cửa Tùng
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
412.
Nguyễn Phan Hoàng Long
hoanglon********@gmail.com
11B7
Trường THPT Cửa Tùng
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
413.
Lê Văn Võ Hoàng Sơn
hoangson********@gmail.com
11B7
Trường THPT Cửa Tùng
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
414.
Phạm Xuân Ẫn
xuana*****@gmail.com
11A2
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
415.
Nguyễn Trần Viết Hào
vietha******@gmail.com
11A4
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
416.
Phạm Lê Thảo Hiền
thaohie*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
417.
Lê Thiên Minh Huy
lethienm********@gmail.com
11A2
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
418.
Hoàng Bảo Nguyên
hbnguy******@gmail.com
11A2
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
419.
Hoàng Duy Quản Trọng
trong*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
420.
Nguyễn Minh Chiến
nmchi*****@gmail.com
11B1
Trường THPT Lê Thế Hiếu
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
421.
Võ Chí Thành
chithanh********@gmail.com
10B1
Trường THPT Lê Thế Hiếu
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
422.
Nguyễn Hoà Thuận
thuanh******@gmail.com
10B1
Trường THPT Lê Thế Hiếu
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
423.
Lê Công Bảo
lecong******@gmail.com
11A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
424.
Lê Đăng Bảo Duy
baoduyl*******@gmail.com
11A6
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
425.
Đinh Ngọc Hà
ngocha******@gmail.com
11A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
426.
Lưu Gia Huy
lgh20*****@gmail.com
11A5
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
427.
Phan Lê Tuấn Khanh
khanhph*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
428.
Trần Vinh Khánh
vinhkh******@gmail.com
12A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
429.
Nguyễn Tuấn Nghĩa
ntn07*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
430.
Nguyễn Chơn Nhân
nguyenc*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
431.
Trần Thị Phương Nhi
nhitra******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
432.
Hoàng Đức Phát
123pha******@gmail.com
10A11
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
433.
Trần Lê Diễm Quỳnh
diemqu******@gmail.com
10A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
434.
Trần Thị Huyền Trang
mthuyent********@gmail.com
10A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
435.
Bùi Anh Văn
van2****@gmail.com
11A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
436.
Đăng Ngọc Bảo Văn
dangngocbao***********@gmail.com
11A3
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
437.
Lê Nữ Khánh Nghiêm
lenukhan********@gmail.com
8a
Trường THPT Vĩnh Định
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
438.
Ngô Ngọc Triết
ngoctr******@gmail.com
10A5
Trường THPT Vĩnh Định
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
439.
Nguyễn Gia Bảo
giabao2*******@gmail.com
10A4
Trường THPT Đông Hà
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
440.
Hoàng Quang Chiến
hoangchi********@gmail.com
10A1
Trường THPT Đông Hà
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
441.
Nguyễn Xuân Huy
nxh***@gmail.com
11A4
Trường THPT Đông Hà
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
442.
Nguyễn Đình Nhân
nhangi******@gmail.com
10A1
Trường THPT Đông Hà
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
443.
Phan Quốc Anh
pquoca******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
444.
Nguyễn Thị Linh Chi
nguyenlin*********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
445.
Trương Quang Bảo Dương
yurija******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
446.
Nguyễn Minh Duy
minhdu******@gmail.com
11 TIn
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
447.
Phạm Trung Duy
trungd******@gmail.com
10 tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
448.
Trần Lữ Đạt
datth*****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
449.
Nguyễn Văn Đức
just****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
450.
Võ Nguyễn Xuân Đức
vnx***@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
451.
Trần Hữu Quốc Hướng
huongd******@gmail.com
11 Anh
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
452.
Hồ Nguyễn Quang Huy
hohu****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
453.
Trương Nhật Huy
truongnh********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
454.
Trần Văn Khang
khan****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
455.
Đào Đăng Khoa
daodang*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
456.
Trần Công Anh Khoa
tranconga*********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
457.
Nguyễn Hữu Chí Kiên
kienh*****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
458.
Nguyễn Trung Kiên
trungk******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
459.
Nguyễn Đức Anh Kiệt
anhkietng*********@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
460.
Nguyễn Văn Lực
vanlu*****@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
461.
Lê Đức Lưu
luusaysh********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
462.
Trần Ngọc Mạnh
tnma****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
463.
Hoàng Thiện Nhân
hoangthi********@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
464.
Lê Đức Nhân
nhank*****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
465.
Trịnh Phạm Thiện Nhân
tptnh*****@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
466.
Võ Trần Hiếu Nhân
thanhn******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
467.
Lê Minh Nhật
mnhat*****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
468.
Nguyễn Trần Thảo Nhi
thaon*****@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
469.
Lê Đức Pháp
phapp*****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
470.
Nguyễn Hải Phong
phongdin********@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
471.
Lê Minh Quân
stkir*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
472.
Lê Thiên Quân
lethienqu*********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
473.
Phan Ngọc Quyết
phanngo*******@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
474.
Trương Tuệ Tâm
chipt*****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
475.
Phan Văn Thái
phanvan*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
476.
Trần Phương Thảo
tranphuongt***********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
477.
Đỗ Hoàn Gia Trí
dohoangi********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
478.
Nguyễn Hữu Trí
huutri******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
479.
Hoàng Hữu Trung
hoanghuu********@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
480.
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
anhtuanngu**********@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
481.
Nguyễn Hữu Vũ
nguyenh*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
482.
Trương Tuấn Vũ
tuanvut*******@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
483.
Nguyễn Thanh Huy
huyn.d******@gmail.com
11B7
Trường THPT Lê Lợi
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
484.
Trương Gia Bình
bintr*****@gmail.com
9A
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
485.
Hồ Thuỳ Dung
thuydungp*********@gmail.com
8H
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
486.
Lê Anh Kiệt
lop***@outlook.com
9C
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
487.
Đoàn Gia Long
aeo***@gmail.com
9D
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
488.
Ngô Ngọc Châu Thành
ngongocc********@gmail.com
8D
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
489.
Lê Văn Minh
levan*****@gmail.com
8E
Trường THCS Thành Cổ
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
490.
Nguyễn Hữu Nguyên
sandunde********@gmail.com
9B
Trường THCS Phan Đình Phùng
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
491.
Lê Mạnh Cường
c878****@gmail.com
9A
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
492.
Hoàng Nguyên Đức
ndh24*****@gmail.com
8A
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
493.
Nguyễn Quang Kỳ
nguyenqu********@gmail.com
8A
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
494.
Lê Thanh Huy
lethanhhu*********@gmail.com
5A
Trường TH & THCS Triệu Sơn
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
495.
Nguyễn Lê Huy
duc***@gmail.com
9A
Trường THCS Nguyễn Du
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
496.
Hoàng Bình Minh
hbm0****@gmail.com
9A
Trường THCS Nguyễn Du
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
497.
Nguyễn Hữu Phúc
nguyenhuu*********@gmail.com
8D
Trường THCS Nguyễn Du
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
498.
Văn Ngọc Đăng Khoa
vanngocda*********@gmail.com
7A
Trường TH & THCS Hải Phú
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
499.
Hoàng Ngọc Nguyên
nguyen0*******@gmail.com
9A
Trường TH & THCS Phường 3
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
500.
Phạm Phú Bình
duykhan*******@gmail.com
7A
Trường THCS Trần Hưng Đạo, Cam Lộ
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
501.
Bùi Mạnh Cường
bmanhcu*******@gmail.com
9G
Trường THCS Nguyễn Trãi
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
502.
Trương Phước Minh
truongphu*********@gmail.com
8A
Trường TH và THCS Hải Hòa
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
503.
Lê Hoàng Vĩnh Quân
quanl*****@gmail.com
11A
Trường PTLC CĐSP Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
504.
Dương Duy Vinh
duyvinhd********@gmail.com
11C
Trường PTLC CĐSP Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
505.
Lê Trần Nhật Huy
lenhat******@gmail.com
9B
Trường THCS Nguyễn Huệ
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
506.
Võ Thị Ly
voth****@gmail.com
9b
Trường TH và THCS Hải An
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
507.
Phan Văn Bảo Ngọc
ngoc****@gmail.com
9B
Trường TH và THCS Hải An
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
508.
Mai Thị Vân
vanma*****@gmail.com
9A
Trường TH và THCS Hải An
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
509.
Thái Nguyễn Tuấn Ngọc
tngoc2******@gmail.com
9
Trường THCS Vĩnh Tú
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
510.
Trần Chí Bảo
chibao******@gmail.com
9C
Trường THCS Gio Sơn
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
511.
Trần Nguyễn Đức Dũng
trannguye*********@gmail.com
8A
Trường THCS Khe Sanh
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
512.
Nguyễn Thức Công Thành
quynhph*******@gmail.com
9A
Trường THCS Khe Sanh
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
513.
Nguyễn Diệp Hoàng
nguyendie*********@gmail.com
9C
Trường THCS Chu Văn An
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
514.
Phạm Tiến Đạt
dattp*****@gmail.com
8B
Trường TH & THCS Lê Thế Hiếu
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
515.
Nguyễn Hữu Việt Phương
vietphuo********@gmail.com
8
Trường THCS Triệu Trạch
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
516.
Nguyễn Đức Anh
ducanh******@gmail.com
11B1
Trường THPT A Lưới
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
517.
Văn Hữu Hoàng Dũng
vanhuuh*******@gmail.com
10B1
Trường THPT A Lưới
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
518.
Trần Viết Bảo Duy
khongc******@gmail.com
10B1
Trường THPT A Lưới
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
519.
Lê Đức Lịch
lich****@gmail.com
10B1
Trường THPT A Lưới
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
520.
Dương Nguyễn Tường Vy
vynho*****@gmail.com
10B1
Trường THPT A Lưới
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
521.
Ngô Minh Triết
ngotri******@gmail.com
10b1
Trường THPT Hương Lâm
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
522.
Ngô Phúc Dương
phucduon********@gmail.com
12B1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
523.
Nguyễn Văn Dương
duong1******@gmail.com
12B1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
524.
Võ Lê Phước Nhật Long
zoro13******@gmail.com
10b2
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
525.
Nguyễn Văn Minh
minhnguyen**********@gmail.com
10b1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
526.
Huỳnh Đình Phong
huynhdin********@gmail.com
11B1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
527.
Cái Gia Phúc
giaphuc*******@gmail.com
10B1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
528.
Trần Thái Bảo
thaibao.********@gmail.com
11B2
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
529.
Phạm Khuyên
phamkh******@gmail.com
11B1
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
530.
Nguyễn Đức Mạnh
izayoi******@gmail.com
11B2
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
531.
Nguyễn Đăng Phong
nguyendan*********@gmail.com
11B1
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
532.
Lê Văn Phước
levanphuoc91************@gmail.com
11B3
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
533.
Nguyễn Võ Thanh Hà
thanhhang*********@gmail.com
10A2
Trường THPT An Lương Đông
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
534.
Hoàng Lê Bích Hoài
hoanglebi*********@gmail.com
10A2
Trường THPT An Lương Đông
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
535.
Nguyễn Huân
huann1******@gmail.com
11a9
Trường THPT An Lương Đông
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
536.
Trương Quang Hưng
hung8*****@gmail.com
10A2
Trường THPT An Lương Đông
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
537.
Hoàng Đức Lập
duclap******@gmail.com
10A2
Trường THPT An Lương Đông
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
538.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
nhuquyn*******@gmail.com
10A1
Trường THPT An Lương Đông
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
539.
Nguyễn Thị Thư
tegami******@gmail.com
10A2
Trường THPT An Lương Đông
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
540.
Nguyễn Văn Quốc Vỉnh
kayon*****@gmail.com
11A5
Trường THPT An Lương Đông
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
541.
Nguyễn Phi Quốc Bảo
quocbao*******@gmail.com
10/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
542.
Nguyễn Minh Thành Đạt
datnguy*******@gmail.com
10/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
543.
Trần Minh Hiếu
nhoklay*******@gmail.com
11/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
544.
Hà Văn Anh Kiệt
anhki*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
545.
Nguyễn Tuấn Kiệt
ntk.nguyent***********@gmail.com
11/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
546.
Nguyễn Thị Kiều Mai
kieuma******@gmail.com
10/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
547.
Trương Anh Pha
anhpha******@gmail.com
10/3
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
548.
Trần Thị Nguyên Phương
imyourh*******@gmail.com
10/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
549.
Trần Kiêm Anh Tài
ttrank******@gmail.com
10/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
550.
Nguyễn Hữu Thái
buuh****@gmail.com
11A1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
551.
Nguyễn Ích Thắng
tn89****@gmail.com
10/4
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
552.
Phan Phước Quốc Thịnh
quocthinh*********@gmail.com
10/4
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
553.
Lê Nguyễn Bảo Trâm
tramb*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
554.
Nguyễn Thành Trung
nguyenthanh***********@gmail.com
11/2
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
555.
Nguyễn Thị Tường Vy
tvyngu******@gmail.com
10/1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
556.
Nguyễn Văn Tâm
tamancu*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Bình Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
557.
Hồ Hoàng Minh Thắng
minhtha*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Bình Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
558.
Trần Kiêm Công Hiếu
hieutran********@gmail.com
10B3
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
559.
Hoàng Nguyễn Gia Huyên
giahuyenh*********@gmail.com
10B2
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
560.
Trương Trần Khánh Linh
khanhlin********@gmail.com
11B7
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
561.
Nguyễn Cao Nguyên
sch***@choomai.tk
10B2
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
562.
Nguyễn Văn Thành Nhân
nhanngu*******@gmail.com
12B1
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
563.
Phan Ngọc Tâm Nhi
pnt***@gmail.com
10B2
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
564.
Trịnh Thị Hương Trà
huongtr*******@gmail.com
11B6
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
565.
Ngô Lê Huyền Trâm
ngotra******@gmail.com
10b2
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
566.
Phạm Thị Bảo Trâm
chamie93********@gmail.com
10B4
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
567.
Hồ Ngọc Dương
hnduo*****@gmail.com
12b4
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
568.
Nguyễn Văn Minh Hùng
nguyenvanm**********@gmail.com
10/1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
569.
Lê Văn Huy
huyle*****@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
570.
Lê Viết Huy
lviet*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
571.
Nguyễn Văn Huy
hmini1******@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
572.
Phan Thị Ngọc Huyền
phanthin********@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
573.
Phan Thị Thu Huyền
ptthuhu*******@gmail.com
12b4
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
574.
Nguyễn Ngọc Tố Linh
tolinhn*******@gmail.com
12B2
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
575.
Lê Thị Kiều Loan
leloan******@gmail.com
10/1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
576.
Phan Thị Thuỳ Nga
phanthith*********@gmail.com
12B4
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
577.
Nguyễn Thị Quỳnh Như
nguyenquynh***********@gmail.com
10B1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
578.
Lê Thị Kiều Oanh
lethikie********@gmail.com
12b4
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
579.
Đinh Thị Ái Phi
dinh****@gmail.com
12b4
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
580.
Trần Văn Quân
tranvanqu*********@gmail.com
10/1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
581.
Nguyễn Duy Quang
ndqua*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
582.
Nguyễn Quang Thắng
thangnguye**********@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
583.
Dương Trong
duongtr*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
584.
Trần Thị Thu Tuyết
tulin*****@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
585.
Lê Cảm
blvck.v*******@gmail.com
12B1
Trường THPT Hà Trung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
586.
Lê Thị Thanh Huế
thanhhue********@gmail.com
12B1
Trường THPT Hà Trung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
587.
Mai Xuân Tài
maixua******@gmail.com
10B1
Trường THPT Hà Trung
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
588.
Phạm Minh Trí Bảo
baopham*******@gmail.com
11B2
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
589.
Hoàng Thiên Lam
thien*****@gmail.com
9A
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
590.
Nguyễn Hoàng Long
hoanglo*******@gmail.com
10B1
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
591.
Phạm Tăng Đức Mạnh
manhpha*******@gmail.com
10B1
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
592.
Hoàng Hải Ny
ny130*****@gmail.com
11B1
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
593.
Huỳnh Văn Nguyên Phúc
huynhvann*********@yahoo.com
10B1
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
594.
Văn Công Tiến Thành
van9****@gmail.com
11B5
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
595.
Nguyễn Thanh Việt
thanhvie********@gmail.com
10B1
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
596.
Hồ Lương Thế Anh
anhho2******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
597.
Hoàng Nguyên Anh
hoangngu********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
598.
Hoàng Gia Bảo
hgba****@gmail.com
10SĐ
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
599.
Nguyễn Nguyễn Gia Bảo
jackhac*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
600.
Nguyễn Nguyễn Gia Bảo
jackha******@gmail.com
10Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
601.
Nguyễn Văn Lê Dũng
nguyenva********@gmail.com
10 tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
602.
Trần Thị Thuỳ Dương
tranthith*********@gmail.com
12 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
603.
Thái Đặng Trần Hiếu
heou****@gmail.com
10Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
604.
Lê Quang Hoàng
lequangh********@gmail.com
10Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
605.
Bạch Chấn Hưng
bachch******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
606.
Hoàng Trần Gia Hưng
giahung*******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
607.
Huỳnh Quốc Huy
huynhquoch**********@gmail.com
12Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
608.
Hà Nguyễn Thảo Huyền
thaohuye********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
609.
Nguyễn Tuấn Khanh
kingngu*******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
610.
Đặng Lê Đăng Khoa
doremon*******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
611.
Nguyễn Thúc Trung Kiên
kienvacu********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
612.
Lê Văn Tuấn Kiệt
kiet****@gmail.com
10TIN
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
613.
Nguyễn Hoàng Thế Kiệt
samau0******@gmail.com
12Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
614.
Trần Tuấn Kiệt
ahke****@gmail.com
12Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
615.
Phan Bình Nguyên Lâm
lamt****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
616.
Phan Đình Hoàng Long
phandinhho**********@gmail.com
10Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
617.
Đỗ Quang Lực
doquan******@gmail.com
12 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
618.
Đồng Lê Đức Minh
dongledu********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
619.
Nguyễn Tấn Minh
nt.min******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
620.
Phan Bản Nhật Nam
nhatnam*******@gmail.com
11 Lý 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
621.
Phan Ngưng
phanngu*******@gmail.com
12Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
622.
Nguyễn Lê Thanh Nguyên
nguye*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
623.
Nguyễn Trần Thảo Nguyên
lyntha******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
624.
Nguyễn Xuân Nguyên
nguye*****@gmail.com
10Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
625.
Lê Thiện Nhân
nhanle******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
626.
Nguyễn Văn Nhân
vannhan*******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
627.
Nguyễn Phan Minh Nhật
meoxu*****@gmail.com
10 tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
628.
Nguyễn Đình Minh Quang
stail*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
629.
Trương Minh Quang
quangd******@gmail.com
11 Chuyên Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
630.
Hồ Tấn Quốc
quocha******@gmail.com
12tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
631.
Hồ Trần Quốc Thắng
thang2k7********@gmail.com
10 Toán 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
632.
Nguyễn Như Thuật
nnt0****@gmail.com
10 toán 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
633.
Đặng Minh Triết
trietd******@gmail.com
10 Toán 2
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
634.
Tôn Thất Văn
vanto*****@gmail.com
12 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
635.
Trần Lê Duy Anh
duyan*****@gmail.com
10A6
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
636.
Huỳnh Hữu Tiến Đạt
tiendat*******@gmail.com
12A8
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
637.
Nguyễn Mạnh Hà
nguyen******@gmail.com
12A9
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
638.
Trần Anh Hào
anhh****@gmail.com
11A1
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
639.
Nguyễn Đình Hiếu
hieuhu******@gmail.com
12D3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
640.
Lê Quốc Hưng
hungl*****@gmail.com
12A8
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
641.
Nguyễn Nhật Khánh Hưng
hungja******@gmail.com
10A9
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
642.
Nguyễn Thành Hưng
thfi****@gmail.com
11A3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
643.
Huỳnh Công Huy
cubo****@gmail.com
10A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
644.
Nguyễn Đình Huy
acatme******@gmail.com
11A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
645.
Đồng Hữu Nguyên Khoa
donghuun********@gmail.com
12A10
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
646.
Mai Tuấn Kiệt
lstuan******@gmail.com
10A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
647.
Nguyễn Tùng Lâm
losel*****@gmail.com
12A8
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
648.
Bùi Phước Bảo Long
buiphuo*******@gmail.com
12A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
649.
Hồ Nguyễn Đức Minh
hoduc*****@gmail.com
11A3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
650.
Huỳnh Lê Hoàng Minh
phamth******@gmail.com
11D3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
651.
Nguyễn Hoàng Minh
nguyenhoan**********@gmail.com
10A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
652.
Lê Quý Hồng Nguyên
lequyhong*********@gmail.com
11A4
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
653.
Nguyễn Phước Quý Nhật
npqn****@gmail.com
10A6
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
654.
Nguyễn Ngọc Phước
ngocphuoc*********@gmail.com
11A2
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
655.
Vũ Hồng Quân
vhqho*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
656.
Lê Thị Kim Thuỷ
thuy05******@gmail.com
10A10
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
657.
Nguyễn Tiến
nguyenti********@gmail.com
11A3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
658.
Nguyễn Thanh Trường Tuấn
04122005t*********@gmail.com
12A1
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
659.
Phan Hoàng Đông Vy
vyphan1*******@gmail.com
10A10
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
660.
Phan Nguyễn Bích An
bicha*****@gmail.com
12A9
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
661.
Võ Nguyễn Hoàng An
anvo****@gmail.com
12A9
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
662.
Hà Quốc Anh
haquoc******@gmail.com
11B5
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
663.
Hà Văn Nguyên Bảo
htsbo*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
664.
Trịnh Duy Hiếu
trinhdu*******@gmail.com
12A1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
665.
Phan Minh Hưng
minhhu******@gmail.com
12B1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
666.
Phan Công Huy
huyf****@gmail.com
12B1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
667.
Huỳnh Quốc Khánh
kh**@duck.com
12A4
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
668.
Ngô Anh Khôi
ngoanh******@gmail.com
12A4
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
669.
Phan Thanh Lợi
phanthan********@gmail.com
12B4
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
670.
Võ Văn Thái
vanth*****@gmail.com
12A5
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
671.
Tôn Thất Thông
thongton23**********@gmail.com
12A5
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
672.
Hồ Đắc Nhẫn
firebal*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Gia Hội
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
673.
Ngô Thị Thùy Nhi
ngothuyn********@gmail.com
10/7
Trường THPT Gia Hội
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
674.
Phan Minh Quân
phanminhq*********@gmail.com
12B4
Trường THPT Gia Hội
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
675.
Nguyễn Minh Nhật
nguyenminh**********@gmail.com
12B11
Trường THPT Bùi Thị Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
676.
Hà Dư Nguyễn Quý
khanhm******@gmail.com
12B3
Trường THPT Bùi Thị Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
677.
Nguyễn Thanh Thành Ân
quoca*****@gmail.com
11B7
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
678.
Hoàng Quốc Anh
quocanh*******@gmail.com
11B7
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
679.
Lê Quang Chính
nubibo1*******@gmail.com
12A4
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
680.
Nguyễn Xuân Trường
lnguyenxu*********@gmail.com
12A4
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
681.
Phạm Văn Quốc Danh
phamvanq********@gmail.com
10/3
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
682.
Nguyễn Vũ Gia Huy
giahuyn*******@gmail.com
10/2
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
683.
Võ Lê Kim Ngân
voleki******@gmail.com
10/1
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
684.
Nguyễn Viết Anh Quân
tanak*****@gmail.com
10/3
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
685.
Trần Phú Tài
phutai2*******@gmail.com
10/3
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
686.
Huỳnh Ngô Minh Thái
huynht******@gmail.com
10/3
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
687.
Châu Gia Tuệ
chaugiatu*********@gmail.com
10/3
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
688.
Nguyễn Thị Như Ý
nhuynguy********@gmail.com
10/1
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
689.
Lê Ngọc Quỳnh Như
quynhnhul*********@gmail.com
10D2
Trường THPT Cao Thắng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
690.
Nguyễn Trần Tâm Thuần
taodongae*********@gmail.com
10A4
Trường THPT Cao Thắng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
691.
Trần Thị Nhung
nhungtra********@gmail.com
11B6
Trường THPT Thuận An
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
692.
Nguyễn Phúc Nhật Ánh
phucanh*******@gmail.com
12B3
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
693.
Dương Văn Chí Bảo
baoduo******@gmail.com
12B7
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
694.
Trần Hữu Dũng
phandu******@gmail.com
11B8
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
695.
Nguyễn Phạm Nhật Hoàng
subi****@gmail.com
10A1
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
696.
Lê Đình Khánh Hưng
khung2******@gmail.com
Lớp 10A1
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
697.
Phan Văn Trường Huy
truonghu********@gmail.com
10A4
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
698.
Phan Văn Khải
kylt****@gmail.com
12B6
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
699.
Đặng Hoàng Nam
hnam****@gmail.com
11B6
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
700.
Nguyễn Thanh Nhân
tomb****@gmail.com
10A1
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
701.
Phạm Hữu Đức Phát
ducph*****@gmail.com
11B6
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
702.
Trần Ngọc Lam Phương
tran****@gmail.com
11B10
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
703.
Hồ Thanh Quân
hothanhq********@gmail.com
10A1
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
704.
Phạm Phước Quốc
phuocqu*******@gmail.com
10A4
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
705.
Nguyễn An Thạch
antha*****@gmail.com
10A2
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
706.
Nguyễn Đăng Tịnh
dangtin*******@gmail.com
10A4
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
707.
Nguyễn Hồ Gia Bảo
nguyenhogia***********@gmail.com
11B2
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
708.
Trương Đình Phúc
mrph****@gmail.com
12B2
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
709.
Lê Tấn Nhật Tân
nhattan*******@gmail.com
11B2
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
710.
Đặng Lâm Chí Vĩ
dang****@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
711.
Phan Ngọc Vũ
vncree******@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
712.
Lê Ngọc Bảo Nguyên
nguyend*******@gmail.com
10B1
Trường THPT Hóa Châu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
713.
Nguyễn Văn Nghĩa
nguyenvan*********@gmail.com
10A1
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
714.
Hồ Viết Anh Tuấn
rotb****@gmail.com
11B5
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
715.
Phan Thanh Hùng
phanthanh*********@gmail.com
10B1
Trường THPT Phú Bài
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
716.
Phan Lê Nhật Minh
minhpha*******@gmail.com
10B1
Trường THPT Phú Bài
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
717.
Nguyễn Bảo Ngọc
baongoc.********@gmail.com
11B2
Trường THPT Phú Bài
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
718.
Nguyễn Quang Thắng
nuyent******@gmail.com
11B4
Trường THPT Phú Bài
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
719.
Nguyễn Nguyên Phong
nguyenph********@gmail.com
10A2
Trường THPT Tam Giang
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
720.
Lê Ngọc Tân
wz.ng*****@gmail.com
12B1
Trường THPT Tam Giang
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
721.
Trần Quốc An
quocan1*******@gmail.com
11B4
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
722.
Nguyễn Hữu Việt Điễn
nguyenhuuv**********@gmail.com
10B2
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
723.
Hoàng Nguyễn Bảo Huy
vinha*****@gmail.com
11B3
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
724.
Lê Thừa Quang Huy
huyle*****@gmail.com
10B2
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
725.
Phạm Bá Thành Nhân
nhantha*******@gmail.com
10B2
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
726.
Nguyễn Văn Long Nhật
nhaatn******@gmail.com
11B4
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
727.
Nguyễn Hữu Rin
nhr1****@gmail.com
10B1
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
728.
Nguyễn Trần Thắng Trung
thangtr*******@gmail.com
11B3
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
729.
Trần Văn Trường Vũ
truon*****@gmail.com
10B2
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
730.
Đỗ Minh Gia Bảo
dominhg*******@gmail.com
11B3
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
731.
Trần Văn Chương
tvchu*****@hue.edu.vn
11B1
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
732.
Nguyễn Công Duy
viet****@gmail.com
11B3
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
733.
Dương Thành Đạt
tjdr****@gmail.com
12b2
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
734.
Hồ Thị Minh Hoài
mh84****@gmail.com
11B2
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
735.
Đồng Hữu Nguyên Khôi
dongh*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
736.
Nguyễn Văn Nam
nem18*****@gmail.com
11B1
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
737.
Nguyễn Viết Khôi Nguyên
vietkho*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
738.
Nguyễn Ngọc Thành Nhân
nnmtre******@gmail.com
11B1
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
739.
Hoàng Duy Tân
hoangd******@gmail.com
10/3
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
740.
Nguyễn Việt Thành
ntthan******@gmail.com
11B1
Trường THPT Phong Điền
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
741.
Nguyễn Đình Hoàng
ndhoa*****@gmail.com
11b2
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
742.
Nguyễn Khánh Hưng
nkhun*****@gmail.com
11B2
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
743.
Nguyễn Gia Minh
nguyengia*********@gmail.com
12B5
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
744.
Thân Nguyên Thanh Nhã
nha.t*****@gmail.com
10A3
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
745.
Hoàng Thị Ngọc Phương
hoangthing**********@gmail.com
10A1
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
746.
Lê Hoàng Anh
kindergar*********@gmail.com
10 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
747.
Ngô Hồng Anh
honganh*******@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
748.
Phạm Hữu Dương Bảo
duongb******@gmail.com
11 chuyen tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
749.
Nguyễn Huỳnh Gia Bửu
buunguye********@gmail.com
11 Toán-Lý
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
750.
Nguyễn Đắc Nguyên Dương
ndnd****@gmail.com
11 Toán Lý
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
751.
Lê Quý Đôn
dono****@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
752.
Nguyễn Quang Hưng
ybhu****@gmail.com
10 chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
753.
Trần Đoàn Quang Huy
ben1****@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
754.
Lê Hứa Nhật Minh
ffhc****@gmail.com
10 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
755.
Lê Văn Nguyên
nguyenl*******@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
756.
Nguyễn Huỳnh Minh Nhật
nghminh*******@gmail.com
11 Toán Lý
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
757.
Nguyễn Tiến Hồng Phúc
phuc03******@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
758.
Hoàng Minh Phương
hmphu*****@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
759.
Hoàng Nguyên Phương
htmi****@gmail.com
10 Chuyên Hoá
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
760.
Nguyễn Viết Minh Quân
minhqua*******@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
761.
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
quynhn******@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
762.
Lê Phước Chiến Thắng
21z10*****@husc.edu.vn
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
763.
Dương Anh Thi
duonga******@gmail.com
11 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
764.
Đoàn Xuân Tú
doanxua*******@gmail.com
10 Chuyên Toán
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
765.
Phan Quang Việt
vietbr******@gmail.com
10 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
766.
Nguyễn Phan Hoài Bảo
juryp*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Thuận Hóa
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
767.
Nguyễn Trí Dũng
nhocs*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Thuận Hóa
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
768.
Nguyễn Trí Dũng
shinn*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Thuận Hóa
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
769.
Huỳnh Quang Đạt
huynhqua********@gmail.com
10/2
Trường THPT Thuận Hóa
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
770.
Võ Văn Thành Đạt
vovanthanh**********@gmail.com
10/2
Trường THPT Thuận Hóa
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
771.
Nguyễn Hoàng Huy
hhuy150*******@gmail.com
10/1
Trường THPT Thuận Hóa
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
772.
Dương Vũ Thiên Phú
duongvuthi**********@gmail.com
10/1
Trường THPT Thuận Hóa
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
773.
Đoàn Đông Nguyên Chương
nguyenchu*********@gmail.com
9/3
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
774.
Phan Công Dũng
phan****@gmail.com
8/3
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
775.
Nguyễn Hải Duy
duyngaog********@gmail.com
8/9
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
776.
Trần Đăng Đạt
samda*****@gmail.com
9/4
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
777.
Hà Xuân Huy
huydeptra*********@gmail.com
9/1
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
778.
Nguyễn Gia Thăngt
ngtha*****@gmail.com
9/3
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
779.
Nguyễn Ngọc Thiện
thiennn*******@funix.edu.vn
8/3
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
780.
Trần Hưng Tiến
hungti******@gmail.com
9/1
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
781.
Lê Nguyễn Hải Đăng
haidang*******@gmail.com
8/3
Trường THCS Thị trấn Khe Tre
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
782.
Nguyễn Trần Quang Lâm
lamla*****@gmail.com
9/4
Trường THCS Thị trấn Khe Tre
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
783.
Phan Trần Duy Tiến
duyb****@gmail.com
9/3
Trường THCS Thị trấn Khe Tre
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
784.
Phạm Đức Trung
jack9*****@gmail.com
9/4
Trường THCS Thị trấn Khe Tre
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
785.
Trương Quang Vĩ
truongquang***********@gmail.com
9/3
Trường THCS Thị trấn Khe Tre
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
786.
Võ Đoàn Nha Trang
shari*****@gmail.com
9/5
Trường THCS Đặng Văn Ngữ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
787.
Trần Nguyên Ân
antrann*******@gmail.com
9/2
Trường THCS Vinh Hiền
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
788.
Nguyễn Hải Đăng
donga*****@gmail.com
81
Trường THCS Vinh Hiền
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
789.
Nguyễn Tấn Lộc
nguyenta********@gmail.com
9/2
Trường THCS Vinh Hiền
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
790.
Lê Quang Long
lequangl********@gmail.com
8/4
Trường THCS Vinh Hiền
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
791.
Hồ Đức Khôi Nguyên
hoduckho********@gmail.com
8/3
Trường THCS Vinh Hiền
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
792.
Hồ Quý Nhân
bachngo*******@gmail.com
8/2
Trường THCS Vinh Hiền
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
793.
Huỳnh Hoàng Bảo Trân
trannn2*******@gmail.com
8/3
Trường THCS Vinh Hiền
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
794.
Huỳnh Hoàng Bảo Trân
baotra******@gmail.com
8/3
Trường THCS Vinh Hiền
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
795.
Nguyễn Trần Đức Duy
ngocnguyent***********@gmail.com
8/2
Trường THCS Lê Hồng Phong
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
796.
Lê Thị Thanh Nhàn
maitra******@gmail.com
8/2
Trường THCS Lê Hồng Phong
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
797.
Lê Thị Thanh Nhàn
quyquyl*******@gmail.com
8/2
Trường THCS Lê Hồng Phong
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
798.
Nguyễn Thị Quỳnh Như
nnhu0*****@gmail.com
8/2
Trường THCS Lê Hồng Phong
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
799.
Trần Nguyễn Bảo Phúc
tphu****@gmail.com
8/2
Trường THCS Lê Hồng Phong
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
800.
Nguyễn Hữu Minh Quang
anisies*******@gmail.com
9/3
Trường THCS Lê Hồng Phong
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
801.
Ngô Nguyễn Phương Anh
ngophuo*******@gmail.com
6B
Trường THCS Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
802.
Nguyễn Thuần Anh
nguyenthu*********@gmail.com
6B
Trường THCS Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
803.
Trần Hoàng Thảo Chi
thaoc*****@gmail.com
6B
Trường THCS Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
804.
Hồ Hải Đăng
hhaida******@gmail.com
8/9
Trường THCS Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
805.
Võ Hoài Anh Khoa
anhkhoal********@gmail.com
9/1
Trường THCS Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
806.
Võ Tuấn Kiệt
louisk******@gmail.com
8/9
Trường THCS Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
807.
Dương Phạm Diễm Phước
quynh.duo*********@gmail.com
8/6
Trường THCS Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
808.
Nguyễn Nguyên Chương
chuong******@gmail.com
9/7
Trường THCS Nguyễn Chí Diểu
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
809.
Nguyễn Văn Bảo Hùng
baohu*****@gmail.com
8/10
Trường THCS Nguyễn Chí Diểu
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
810.
Nguyễn Tuấn Kiệt
tkngu*****@gmail.com
9/5
Trường THCS Nguyễn Chí Diểu
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
811.
Trần Ngọc Thiện Minh
tranngocthie************@gmail.com
9/5
Trường THCS Nguyễn Chí Diểu
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
812.
Nguyễn Duy Phúc Lâm
nguyenphu*********@gmail.com
9/1
Trường THCS Phú Đa
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
813.
Lê Quốc Thiện
lequoct*******@gmail.com
9/4
Trường THCS Phú Đa
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
814.
Lê Viết Xuân Bách
levietx*******@gmail.com
8/1
Trường THCS Vinh Thanh
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
815.
Nguyễn Công Đăng Quang
ncdqua******@gmail.com
9/1
Trường THCS Vinh Thanh
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
816.
Nguyễn Trần Minh Đức
ngo20*****@gmail.com
94
Trường THCS Tố Hữu
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
817.
Nguyễn Thị Thu Thảo
ntl16*****@gmail.com
9/1
Trường TH & THCS Xuân Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
818.
Lê Thị Ngọc Hà
lengocha********@gmail.com
9/4
Trường THCS Phạm Văn Đồng
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
819.
Nguyễn Phước Quý Thuận
quythua*******@gmail.com
9/7
Trường THCS Phạm Văn Đồng
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
820.
Trần Thị Ánh Tuyết
anhtuye*******@gmail.com
9/4
Trường THCS Phạm Văn Đồng
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
821.
Hoàng Thái Bảo
htba****@gmail.com
9/1
Trường TH & THCS Lâm Mộng Quang
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
822.
Phan Xuân Dương
pxuandu*******@gmail.com
9/3
Trường THCS Thị trấn Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
823.
Phạm Hữu Hiếu
phamhuu*******@gmail.com
9/3
Trường THCS Thị trấn Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
824.
Phạm Hữu Hiếu
huuhieu*******@gmail.com
9/3
Trường THCS Thị trấn Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
825.
Cái Nguyễn Hữu Phước
huuphuo*******@gmail.com
9/3
Trường THCS Thị trấn Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
826.
Huỳnh Nguyễn Thành Trung
winwin******@gmail.com
9/3
Trường THCS Thị trấn Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
827.
Nguyễn Thị Khánh Ly
nguyenthikha************@gmail.com
91
Trường THCS Lộc Sơn
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
828.
Lê Quý Tân Duy
lequytan********@gmail.com
9/1
Trường THCS Thủy Dương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
829.
Lê Viết Trí
zen2****@gmail.com
8/1
Trường THCS Thủy Dương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
830.
Dương Đình Nguyên Phúc
phucnguye*********@gmail.com
95
Trường THCS Thủy Châu
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
831.
Lê Quận Thanh
thaiphu*******@gmail.com
9/3
Trường THCS Nguyễn Du
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
832.
Ngô Trần Quang Minh
quangmin********@gmail.com
Lớp 9/4
Trường THCS Thống Nhất
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
833.
Tô Đông Chung
chungto*******@gmail.com
9/2
Trường THCS Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
834.
Phạm Đại Gia
daig****@gmail.com
9/2
Trường THCS Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
835.
Nguyễn Văn Phi Hùng
hungnguy********@gmail.com
9/2
Trường THCS Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
836.
Nguyễn Đại Đức
daiducng********@gmail.com
9/5
Trường THCS Vinh Hà
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
837.
Nguyễn Tất Quốc Hưng
quochun*******@gmail.com
9/1
Trường THCS Phú Mỹ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
838.
Lương Nguyễn Quốc Mạnh
luongnguye**********@gmail.com
9/2
Trường THCS Phú Mỹ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
839.
Lê Nguyễn Đăng Khoa
lenguyenp*********@gmail.com
8/1
Trường THCS Lộc Trì
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
840.
Lê Phú Bảo Nguyên
baonguye********@gmail.com
9/1
Trường THCS Lộc Trì
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
841.
Phan Ngọc Quang Long
lonhph******@gmail.com
9/1
Trường THCS An Bằng
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
842.
Trần Đăng Nhân
max10*****@gmail.com
9/1
Trường THCS An Bằng
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
843.
Nguyễn Vân Sơn
nguyenso********@gmail.com
9/2
Trường THCS An Bằng
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
844.
Phan Viết Tân
phanvie*******@gmail.com
9/2
Trường THCS Phú An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
845.
Nguyễn Xuân Quang
mous****@yahoo.com
9/2
Trường THCS Vinh Giang
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
846.
Trần Dương Duy Huy
tranhu******@gmail.com
9/6
Trường THCS Lộc Bổn
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
847.
Lê Văn Dương
phu***@gmail.com
8/5
Trường THCS Lộc Thuỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
848.
Hoàng Minh Hải
haj147******@gmail.com
8/5
Trường THCS Lộc Thuỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
849.
Hoàng Minh Hải
haih****@gmail.com
8/5
Trường THCS Lộc Thuỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
850.
Bạch Minh Hiếu
hoaig*****@gmail.com
8/5
Trường THCS Lộc Thuỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
851.
Nguyễn Văn Duy Quân
duyqu*****@gmail.com
8/5
Trường THCS Lộc Thuỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
852.
Trần Thị Bình Yên
yen8****@gmail.com
8/5
Trường THCS Lộc Thuỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
853.
Trần Hưng Tiến Phát
zeussa******@gmail.com
8/3
Trường THCS Vinh Hưng
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
854.
Lương Văn Tuấn Anh
luongvant*********@gmail.com
12/8
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
855.
Võ Lê Chí Dũng
volec*****@gmail.com
12/6
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
856.
Trương Thái Kha Duy
khaduyt*******@gmail.com
10/3
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
857.
Trương Thái Khang Duy
khangdu*******@gmail.com
10/3
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
858.
Lê Thị Linh Đan
linh.*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
859.
Nguyễn Gia Khiêm
khiemtkt********@gmail.com
12/8
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
860.
Cao Nguyễn Đăng Khoa
mew***@gmail.com
12/10
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
861.
Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt
kiet****@gmail.com
10/1
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
862.
Nguyễn Bảo Long
noir1*****@gmail.com
10/1
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
863.
Doãn Bá Nhật
doanban*******@gmail.com
11/8
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
864.
Trần Thiên Phú
tranthie********@gmail.com
11/11
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
865.
Nguyễn Minh Phúc
manhdu******@gmail.com
11/11
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
866.
Nguyễn Thế Quốc
nguyenthe*********@gmail.com
10/4
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
867.
Nguyễn Cao Xuân Trung
godhan******@gmail.com
11/11
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
868.
Bùi Thanh Tuấn
tuanb*****@gmail.com
10.4
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
869.
Phan Lê Vũ
plvsup******@gmail.com
10/3
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
870.
Đoàn Lê Gia Bảo
doanlegi********@gmail.com
12/1
Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
871.
Trương Đức Trọng
ductrong********@gmail.com
11/10
Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
872.
Đoàn Quốc Nam
doanquo*******@gmail.com
10
Trường THPT Sào Nam
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
873.
Huỳnh Bá Huy Hoàng
huyh****@gmail.com
10/2
Trường THPT Lê Quý Đôn
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
874.
Nguyễn Chiêu Ân
annguye*******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
875.
Tô Nguyễn Đức Bằng
tobang0*******@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
876.
Hoàng Kim Bảo
hoangki*******@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
877.
Lê Văn Gia Bảo
baol****@gmail.com
Chuyên tin
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
878.
Nguyễn Dương Bảo
nguyenduo*********@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
879.
Đào Thị Mai Chi
maichi******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
880.
Trương Thành Danh
danh****@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
881.
Phan Tiến Dũng
dpha****@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
882.
Nguyễn Trùng Dương
tduon*****@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
883.
Ninh Quang Đạt
84385*****@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
884.
Nguyễn Đăng Hậu
ahihib******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
885.
Trần Phước Hoàng
hoangtr*******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
886.
Đỗ Xuân Huy
huyd****@gmail.com
10Tin
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
887.
Hồ Ngọc Huy
hongoch*******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
888.
Nguyễn Thanh Huy
hahahihit*********@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
889.
Trần Công Khải
khait*****@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
890.
Trần Bão Khang
baokhan*******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
891.
Vũ Nam Khánh
buro****@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
892.
Đào Nguyễn Đăng Khoa
dangkhoadaon************@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
893.
Võ Tưởng Tuấn Kiệt
votuongtuan***********@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
894.
Lê Văn Lộc
levanl******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
895.
Nguyễn Hồng Phúc
nbk***@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
896.
Nguyễn Tiểu Phụng
tieuph******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
897.
Trần Nguyễn Hữu Phước
tnhuuph*******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
898.
Bùi Bích Phương
bbphuo******@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
899.
Nguyễn Hoàng Quân
nhq29*****@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
900.
Nguyễn Công Tài
tainguy*******@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
901.
Huỳnh Tấn Duy Tân
tanduy******@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
902.
Lê Minh Thành
minhtha*******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
903.
Văn Phú Thịnh
vanphuthi*********@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
904.
Lê Ngọc Thuyền
thuyenle********@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
905.
Nguyễn Quốc Triệu
nguyentri*********@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
906.
Diệp Minh Khánh Tuân
khanht******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
907.
Trịnh Võ Minh Tuấn
blockt******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
908.
Võ Lân Tuấn
volant******@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
909.
Nguyễn Hữu Ý
nguyen******@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
910.
Võ Phú Điền
phudi*****@gmail.com
12/8
Trường THPT Hùng Vương
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
911.
Phan Kim Châu Nhân
phanchau********@gmail.com
11.2
Trường THPT Hùng Vương
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
912.
Nguyễn Văn Phâp
vanpha******@gmail.com
10/3
Trường THPT Hùng Vương
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
913.
Nguyễn Huỳnh Anh Phúc
nguyenhuynh***********@gmail.com
10/2
Trường THPT Hùng Vương
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
914.
Nguyễn Cao Đức
caodu*****@gmail.com
9/2
Trường THCS Lý Tự Trọng
Quảng Nam
Bảng JUNIOR CHALLENGE
915.
Đinh Minh Tuấn
td76****@gmail.com
9/3
Trường THCS Lý Tự Trọng
Quảng Nam
Bảng JUNIOR CHALLENGE
916.
Phan Thành Nhân
nhan18******@gmail.com
9/4
Trường THCS Nguyễn Du
Quảng Nam
Bảng JUNIOR CHALLENGE
917.
Trần Thị Mỹ Quyên
myquye******@gmail.com
9/3
Trường THCS Nguyễn Du
Quảng Nam
Bảng JUNIOR CHALLENGE
918.
Nguyễn Lê Nhật Huy
nhathuy*******@gmail.com
11/1
Trường THPT Duy Tân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
919.
Nguyễn Thị Hoài Thu
thunguyen*********@gmail.com
9/3
Trường THCS Nguyễn Du, Bắc Trà My
Quảng Nam
Bảng JUNIOR CHALLENGE
920.
Đinh Đức Anh
anhdin******@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
921.
Đoàn Hồng Bảo
doanho******@gmail.com
11tin
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
922.
Nguyễn Trần Thùy Dương
thuyduo*******@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
923.
Nguyễn Võ Tấn Duy
nguyenduy*********@gmail.com
11Ti
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
924.
Lê Anh Hoàng
leanhh******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
925.
Bùi Nguyễn Quỳnh Hương
buiquynh********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
926.
Nguyễn An Nhật
annha*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
927.
Nguyễn Quốc Phú
nguyenqu********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
928.
Trần Thanh Anh Quân
anhqua******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
929.
Nguyễn An Thành Quốc
nguyenanth**********@gmail.com
11TIN
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
930.
Huỳnh Lê Bảo Thi
huynhle*******@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
931.
Nguyễn Trọng Văn Viết
nguyentro*********@gmail.com
11 Toán 2
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
932.
Doãn Huy
dhuy84******@gmail.com
11B1
Trường THPT Trần Kỳ Phong
Quảng Ngãi
Bảng NAÏ CHALLENGE
933.
Lê Phúc Hoàng
hoangc******@gmail.com
10 Lý - Tin
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Kon Tum
Bảng NAÏ CHALLENGE
934.
Nguyễn Phú Trọng
jac***@gmail.com
10 Lý Tin
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Kon Tum
Bảng PRO CHALLENGE
935.
Bùi Thiệu Khiêm
khie****@gmail.com
9D4
Trường THCS THSP Lý Tự Trọng
Kon Tum
Bảng JUNIOR CHALLENGE
936.
Hồ Văn Thế
duke****@gmail.com
9D4
Trường THCS THSP Lý Tự Trọng
Kon Tum
Bảng JUNIOR CHALLENGE
937.
Nguyễn Hoàng Bảo Châu
baochau0********@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
938.
Trần Duy Anh Dũng
ryze****@gmail.com
12H
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
939.
Trịnh Khánh Dũng
khanhdung*********@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
940.
Hồ Huỳnh Đức
hohuyn******@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
941.
Lê Võ Hoàng Hà
lvh***@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
942.
Nguyễn Ngọc Hân
nnh***@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
943.
Lưu Minh Hiếu
hieul*****@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
944.
Lê Quang Huy
quangh******@gmail.com
11 Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
945.
Phạm Nguyễn Gia Huy
giahuygiah**********@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
946.
Đỗ Anh Khoa
supper******@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
947.
Võ Nguyên Khoa
vonguye*******@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
948.
Phan Nguyễn Chí Kiên
kienphan********@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
949.
Lê Ngọc Lâm
lqd.tik23*********@gmail.com
11Tin
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
950.
Đặng Võ Hoài Nam
dvhn****@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
951.
Lê Hoàng Nam
hoangna*******@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
952.
Đặng Xuân Nghi
xuanngh*******@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
953.
Nguyễn Trung Nguyên
trungnguye**********@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
954.
Hà Lê Thành Nhân
lqd.tik23.h***********@gmail.com
11Tin
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
955.
Mai Ngọc Nhật
maingoc*******@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
956.
Nguyễn Vũ Phúc
nguyenp*******@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
957.
Phan Hoàng Phúc
aku***@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
958.
Phạm Gia Phước
phamgia*******@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
959.
Đoàn Phú Quang
doanphu*******@gmail.com
10 Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
960.
Phan Thanh Quý
thanhqu*******@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
961.
Bùi Huỳnh Tây
widra*****@gmail.com
11Tin
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
962.
Huỳnh Văn Thành
phuon*****@gmail.com
11Tin
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
963.
Nguyễn Minh Thành
nguyenmin*********@gmail.com
11Tin
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
964.
Lê Văn Thức
levant******@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
965.
Ngô Huy Tín
ngohuyt*******@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
966.
Huỳnh Chí Tôn
huynhch*******@gmail.com
11Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
967.
Phan Anh Tuấn
tuanpha*******@gmail.com
10Ti
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
968.
Lữ Trần Nhật Duy
duyl****@gmail.com
12A1
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
969.
Trần Minh Hiếu
minhhieu********@gmail.com
10A4
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
970.
Lê Anh Khôi
khoile******@gmail.com
10A2
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
971.
Dương Thiện Kiệt
kiet****@gmail.com
10a17
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
972.
Nguyễn Công Minh
nguyencon*********@gmail.com
10A2
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
973.
Đinh Nhật Nam
dnam****@gmail.com
12A14
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
974.
Đỗ Lê Phong Phú
dolepho*******@gmail.com
11A7
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
975.
Nguyễn Ngọc Minh Thư
ngocm*****@gmail.com
10A3
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
976.
Nguyễn Hữu Thuận
huunguye********@gmail.com
12A17
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
977.
Vũ Thiện Thuật
vuthienth*********@gmail.com
12a10
Trường THPT Hùng Vương
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
978.
Từ Hoàng Anh
hoangan*******@gmail.com
10-tin
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
979.
Vũ Văn Duy
vuvand******@gmail.com
10Tin
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
980.
Đoàn Hữu Khá
hoait*****@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
981.
Châu Gia Kiệt
chau****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
982.
Tô Quang Nhật
toquang*******@gmail.com
11 Chuyên Tin
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
983.
Phạm Tấn Nhật Thịnh
thinhe******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
984.
Nguyễn Võ Thành Tú
nguyent*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
985.
Mai Văn Ý
maiy05******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
986.
Trần Khánh Duy
khanhduy********@gmail.com
11A1
Trường THPT An Lão
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
987.
Nguyễn Quốc Cường
kienhuy*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Quang Diệu
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
988.
Lâm Thanh Hiển
drago*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Quang Diệu
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
989.
Huỳnh Hải Kiên
kien1*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Quang Diệu
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
990.
Trần Minh Tuệ
trant*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Quang Diệu
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
991.
Đinh Đặng Bảo Hân
bhan0*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Số 1 Phù Cát
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
992.
Lê Hoài Quốc
leeh****@gmail.com
10A6
Trường THPT Số 1 Phù Cát
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
993.
Nguyễn Ý Thư Như Quỳnh
nguyenquy*********@gmai.com
10A2
Trường THPT Số 3 Phù Cát
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
994.
Phạm Lê Thắng
phamlet*******@gmail.com
11A2
Trường THPT Số 3 Phù Cát
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
995.
Huỳnh Văn Lĩnh
linhk10*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Nguyễn Hữu Quang
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
996.
Lương Cao Pháp
phapm*****@gmail.com
11A8
Trường THPT số 1 An Nhơn
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
997.
Nguyễn Trần Tài
nguyent*******@gmail.com
11A9
Trường THPT số 1 An Nhơn
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
998.
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
anhtuan*******@gmail.com
9A1
Trường THCS Cát Hải
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
999.
Huỳnh Văn Hương
huong1******@gmail.com
9A5
Trường THCS Cát Thành
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1000.
Nguyễn Đức Ninh
contact*******@gmail.com
9A1
Trường THCS Tây Bình
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1001.
Mai Hữu Khiêm
maihuuk*******@gmail.com
10Tin
Trường THCS Bình Tân
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
1002.
Mai Thảo Ly
lyn6****@gmail.com
8a1
Trường THCS Bình Tân
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1003.
Thái Phan Thanh Phú
t2p0****@gmail.com
9A2
Trường THCS Bình Tân
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1004.
Trà Gia Vỹ
tragi*****@gmail.com
9a3
Trường THCS Bình Tân
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1005.
Bùi Ngọc Bửu
ngocbuu0********@gmail.com
9A1
Trường THCS Võ Xán
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1006.
Cao Ngọc Hùng
hungc*****@gmail.com
9A3
Trường THCS Võ Xán
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1007.
Trần Phạm Anh Thư
tranpham********@gmail.com
9A1
Trường THCS Võ Xán
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1008.
Trần Duy Sơn
son22*****@gmail.com
9A2
Trường THCS Bình Thuận
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1009.
Nguyễn Quang Nhẫn
kaido*****@gmail.com
9A2
Trường THCS Mai Xuân Thưởng
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1010.
Trần Thị Bảo Ngọc
ngoctra*******@gmail.com
9a1
Trường THCS Bùi Thị Xuân
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1011.
Phan Thị Kim Ngân
phanthikimn***********@gmail.com
9A3
Trường THCS Cát Hiệp
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1012.
Nguyễn Phú Đăng Khoa
nhinthibietcha**************@gmail.com
9A1
Trường THCS Ân Nghĩa
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1013.
Nguyễn Phú Đăng Khôi
khoinguy********@gmail.com
9A1
Trường THCS Ân Nghĩa
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1014.
Trần Thị Mỹ Trâm
informa*******@gmail.com
8A1
Trường THCS Ân Nghĩa
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1015.
Ngô Thành Bản
thanh*****@gmail.com
9A1
Trường THCS Tây Thuận
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1016.
Nguyễn Gia Hưng
giahun******@gmail.com
10A1
Trường THPT Tây Sơn
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
1017.
Lâm Hiếu Nghĩa
lamnghia********@gmail.com
8a2
Trường THCS Phước Thắng
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1018.
Nguyễn Lê Đức Cần
cannldf*******@fpt.edu.vn
10A2
Trường THPT FPT Quy Nhơn
Bình Định
Bảng PRO CHALLENGE
1019.
Bùi Minh Khôi
khoibmf*******@fpt.edu.vn
10a2
Trường THPT FPT Quy Nhơn
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
1020.
Lâm Vĩnh Phú
phulvf******@fpt.edu.vn
11a1
Trường THPT FPT Quy Nhơn
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
1021.
Nguyễn Tín Thành
thanhnt*******@fpt.edu.vn
10A2
Trường THPT FPT Quy Nhơn
Bình Định
Bảng NAÏ CHALLENGE
1022.
Nguyễn Văn Hậu
haun****@gmail.com
9a1
Trường THCS Cát Chánh
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1023.
Nguyễn Thị Thảo Ly
anhtuando*********@gmail.com
8A1
Trường THCS Cát Chánh
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1024.
Dương Trung Trí
duongtru********@gmail.com
9a2
Trường THCS Cát Chánh
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1025.
Nguyễn Văn Tây
nguyent*******@gmail.com
9a7
Trường THCS Cát Khánh
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1026.
Hoàng Nghĩa Hưng
hoaiphu*******@gmail.com
8A5
Trường THCS Mỹ Hiệp
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1027.
Phạm Thế Anh
phamth******@gmail.com
10C3A
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1028.
Đặng Xuân Bách
bac***@gmail.com
10c8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1029.
Đăng Quốc Cường
cuongdang*********@gmail.com
12C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1030.
Trương Tiến Dương
trtduo******@gmail.com
10C3B
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1031.
Bùi Thành Hiếu
hieuf*****@gmail.com
10C3A
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1032.
Nguyễn Hoàng Hùng
nguyenhu********@gmail.com
10C3B
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1033.
Nguyễn Đăng Khang
quoctr******@gmail.com
10C3A
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1034.
Phạm Trần Vĩnh Khang
khangp******@gmail.com
10C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1035.
Hà Phạm Nguyên Khôi
hpnk****@gmail.com
10C3B
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1036.
Trần Văn Kiểu
vankie******@gmail.com
10C3A
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1037.
Nguyễn Thiện Nhân
nhannguy********@gmail.com
10C3B
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1038.
Nguyễn Thiện Nhân
nhan19******@gmail.com
10C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1039.
Lê Đặng Minh Nhật
drax****@gmail.com
10C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1040.
Lê Hoàng Phát
lehoan******@gmail.com
10C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1041.
Dương Lê Hà Sơn
duonglehas**********@gmail.com
10C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1042.
Lê Văn Trường
letruon*******@gmail.com
12C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1043.
Trần Nguyễn Thiện Khiêm
khiemtr*******@gmail.com
10A5
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1044.
Phạm Minh Trí
chi10*****@gmali.com
10A2
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1045.
Phan Văn Dương
duon****@gmail.com
10a1
Trường THPT Nguyễn Trãi
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1046.
Nguyễn Anh Quân
quan12.*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Nguyễn Trãi
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1047.
Nguyễn Quốc Đạt
dat1****@gmail.com
11c2
Trường THPT Lê Hoàn
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1048.
Nguyễn Hoàng Hải
haivi*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Lê Hoàn
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1049.
Nguyễn Bảo Việt
vietng******@gmail.com
11a10
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1050.
Nguyễn Phước An
anp2****@gmail.com
11A9
Trường THPT Chu Văn An
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
1051.
Lê Tuấn Anh
lean****@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1052.
Nguyễn Mẫn Tuấn Anh
nguyenmant**********@gmail.com
11B10
Trường THPT Nguyễn Huệ
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1053.
Nguyễn Quốc Dũng
lenle.******@gmail.com
11B10
Trường THPT Nguyễn Huệ
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1054.
Bùi Thiện Nhân
tongv*****@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1055.
Bùi Nguyễn Nhất Linh
linhbuin********@gmail.com
9A
Trường THCS Đề Thám
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1056.
Võ Đăng Tuệ
vdtu****@gmail.com
9H
Trường THCS Đề Thám
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1057.
Thái Lê Gia Bảo
thaile******@thayduong.edu.vn
11A2
Trường THPT Chi Lăng
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1058.
Trác Đỗ Gia Hưng
tracdo******@thayduong.edu.vn
10A1
Trường THPT Chi Lăng
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1059.
Lê Quang Minh
lequa*****@thayduong.edu.vn
11A1
Trường THPT Chi Lăng
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1060.
Nguyễn Trần Minh Quân
nguyentra*********@thayduong.edu.vn
11A3
Trường THPT Chi Lăng
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1061.
Hoàng Xuân Doanh
hdoan*****@gmail.com
9/1
Trường THCS Nguyễn Trung Trực
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1062.
Nguyễn Văn Đoàn
ngoclu******@gmail.com
9/1
Trường THCS Nguyễn Trung Trực
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1063.
Phạm Đại Huy Mân
phamdai*******@gmail.com
9/1
Trường THCS Nguyễn Trung Trực
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1064.
Hà Nguyễn Minh Huy
huyh****@gmail.com
Lớp 7.1
Trường THCS Phạm Hồng Thái
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1065.
Trần Hoàng Phương
phuong.*******@gmail.com
6/1
Trường THCS Tôn Đức Thắng
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1066.
Võ Đăng Dương
dvo6****@gmail.com
9A
Trường THCS Trưng Vương
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1067.
Hồ Ngọc Hùng
hongochu********@gmail.com
8/2
Trường THCS Trưng Vương
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1068.
Đào Tăng Gia Huy
daotangg********@gmail.com
8/3
Trường THCS Trưng Vương
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1069.
Nguyễn Việt Khang
nguyenvi********@gmail.com
8/2
Trường THCS Trưng Vương
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1070.
Hoàng Huỳnh Nhật Khanh
anti****@gmail.com
8/1
Trường THCS Trưng Vương
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1071.
Lê Hoàng Nhân
nhanga******@gmail.com
8.2
Trường THCS Trưng Vương
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1072.
Phạm Nam Vương
vuongp******@gmail.com
8/6
Trường THCS Trưng Vương
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1073.
Nguyễn Minh Hiếu
hieuche*******@gmail.com
9A1
Trường THCS Cù Chính Lan
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1074.
Trần Quốc An
antran******@gmail.com
7A
Trường THCS Lê Quý Đôn
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1075.
Lê Hoàng Huy Bảo
huyb****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1076.
Vũ Đình Ngọc Bảo
baosieu*******@gmail.com
12Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1077.
Lương Khải Chương
chuon*****@gmail.com
12 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1078.
Trần Khánh Dương
trankhan********@gmail.com
11 TIN
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1079.
Huỳnh Thái Hoàng
thai****@gmail.com
11 Toán 2
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1080.
Võ Đăng Hưng
danghun*******@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1081.
Huỳnh Vĩnh Huy
huynhvin********@gmail.com
10 Toán 2
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1082.
Phan Tại Hiểu Khang
khangmin********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1083.
Phan Thị Ngọc Khanh
phanlan*******@gmail.com
11T2
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1084.
Lê Hoàng Lâm
hoang*****@gmail.com
12 Toán 2
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1085.
Nguyễn Huỳnh Tiến Lâm
nhti****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1086.
Nguyễn Trần Quang Minh
quangm******@gmail.com
12 Toán 1
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1087.
Nguyễn Hữu Nhẩn
vietngu*******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1088.
Lê Anh Quân
leanh*****@gmail.com
11T2
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1089.
Phạm Lê Anh Quân
anhpha******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1090.
Phan Đặng Thái Sơn
thaisonph*********@gmail.com

Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1091.
Phạm Tấn Tài
tv29****@gmail.com
11tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1092.
Hoàng Chí Tâm
lh.ho*****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1093.
Nguyễn Đoàn Minh Thuyên
nguyendoan**********@gmail.com
10tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1094.
Nguyễn Lê Khánh Toàn
ktoa****@gmail.com
10 Toán 1
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1095.
Bùi Nguyễn Đức Trọng
btron*****@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1096.
Phan Văn Quốc Việt
phanvanqu*********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1097.
Lê Trần Thanh Hương
thanhhuo********@gmail.com
12C9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1098.
Trần Văn Tân
trantan*******@gamil.com
12C9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1099.
Trần Viết Gia Bảo
tranvietgi**********@gmail.com
12A6
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1100.
Đào Văn Hải Dương
daovanh*******@gmail.com
12A6
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1101.
Lê Thị Mỹ Duyên
ltmduyen********@gmail.com
12A4
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1102.
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
nguyenh*******@gmail.com
10A10
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1103.
Phạm Huỳnh Tâm Ngân
phamhuyn********@gmail.com
12A6
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1104.
Lê Trương Uyên Thương
uyenth******@gmail.com
12A6
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1105.
Nguyễn Phạm Phương Trúc
nppt****@gmail.com
12a6
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1106.
Nguyễn Ngô Anh Tuấn
dtz***@gmail.com
11A4
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1107.
Hồ Thị Thanh Tuyền
hothithanht***********@gmail.com
12a6
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1108.
Hồ Thị Thanh Tuyền
httt****@gmail.com
12a6
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1109.
Hồ Thị Thanh Tuyền
thcstond********@gmail.com
12a6
Trường THPT Ngô Gia Tự
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1110.
Lương Thanh Tịnh
luongthan*********@gmail.com
12B
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
1111.
Trần Lê Quốc Bảo
indualit********@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1112.
Lương Anh Hào
akuma*****@gmail.com
10a2
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1113.
Đàm Gia Hưng
damgia******@gmail.com
11a2
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1114.
Nguyễn Sun Sin
ngns****@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1115.
Trần Bảo Đăng
abcxy*****@gmail.com
10A
Trường THPT Trần Phú
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1116.
Lê Quốc Khánh
lee.quoc********@gmail.com
11B
Trường THPT Trần Phú
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1117.
Phùng Thị Hiệp
phung*****@gmail.com
11c4
Trường THPT Nguyễn Du
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1118.
Nguyễn Gia Huy
huyra*****@gmail.com
10A2
Trường THPT Phan Chu Trinh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1119.
Phạm Quang Kiệt
phamquan********@gmail.com
10A1
Trường THPT Phan Chu Trinh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1120.
Huỳnh Như Quỳnh
quynhhu*******@gmail.com
10A2
Trường THPT Phan Chu Trinh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1121.
Đặng Duy Vũ
dangd*****@gmail.com
11B
Trường THCS và THPT Chu Văn An
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1122.
Nguyễn Văn Linh
vanlinhn********@gmail.com
11QT1
Trường THPT Duy Tân
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1123.
Hồ Thanh Phương
teamv*****@gmail.com
10QT1
Trường THPT Duy Tân
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1124.
Lê Thắng
dora****@gmail.com
11PE3
Trường THPT Duy Tân
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
1125.
Phạm Thanh Thảo Nguyên
phamthanht**********@gmail.com
8A
Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1126.
Nguyễn Công Sang
son.du.*******@gmail.com
7B
Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1127.
Tô Thị Thanh Trúc
tothithan*********@gmail.com
8A
Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1128.
Nguyễn Quốc Ngọc
ducs****@gmail.com
8B
Trường THCS Tây Sơn
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1129.
Nguyễn Công Nhật
congnh******@gmail.com
9B
Trường THCS Tây Sơn
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1130.
Mai Thị Kim Xuyến
kimxuy******@gmail.com
9B
Trường THCS Tây Sơn
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1131.
Nguyễn Nhật Anh
nguyennh********@gmail.com
8A
Trường THCS Lương Thế Vinh
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1132.
Trần Chí Kiên
nttta*****@phuyen.edu.vn
8A
Trường THCS Lương Thế Vinh
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1133.
Nguyễn Minh Đạt
mdat****@gmail.com
8E
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1134.
Nguyễn Thanh Huy
nguyenhu********@gmail.com
9D
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1135.
Phạm Đắc Bảo Khang
khang*****@gmail.com
9H
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1136.
Nguyễn Đình Ninh
dinhninh********@gmail.com
8B
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1137.
Nguyễn Ngọc Đình Rin
rin***@gmail.com
9H
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1138.
Lương Quốc Toàn
luongquo********@gmail.com
8D
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1139.
Cao Huỳnh Khả Lợi
caohuynh********@gmail.com
9A
Trường THCS Trần Phú
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1140.
Đặng Ngọc Phát
dangngocpha***********@gmail.com
8a6
Trường THCS Hòa An
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1141.
Đặng Ngọc Bảo Trân
dhtra*****@gmail.com
8A7
Trường THCS Hòa An
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1142.
Lê Phước Duy Đức
lerailex20**********@gmail.com
9I
Trường THCS Trần Quốc Toản
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1143.
Thân Trọng Tin
duongtu*******@gmail.com
9A
Trường THCS Trần Quốc Toản
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1144.
Trần Minh Trí
pon***@gmail.com
9A
Trường THCS Trần Quốc Toản
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1145.
Trần Hoàng Bảo Duy
dtm***@gmail.com
9M
Trường THCS Hùng Vương
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1146.
Nguyễn Gia Huy
huynguy*******@gmail.com
9M
Trường THCS Hùng Vương
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1147.
Trần Tuấn Khải
trantuank*********@outlook.com.vn
9M
Trường THCS Hùng Vương
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1148.
Võ Hồng Phát
deran*****@gmail.com
9A
Trường THCS Hùng Vương
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1149.
Bùi Hoàng Trí
triho*****@gmail.com
lớp:9
Trường THCS Hùng Vương
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1150.
Nguyễn Tiến Đạt
dat.proahi**********@gmail.com
8A
Trường THCS Hòa Quang
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1151.
Huỳnh Hoàng Sinh
huynhhoa********@gmail.com
8A
Trường THCS Hòa Quang
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1152.
Ngô Vĩnh Hưng
le10****@gmail.com
8A1
Trường THCS Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1153.
Trần Trí Trung
trunn*****@gmail.com
8A1
Trường THCS Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1154.
Lê Ung Ngọc Hưng
hung2*****@gmail.com
8A3
Trường THCS Nguyễn Thế Bảo
Phú Yên
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1155.
Nhữ Thành An
antbe*****@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1156.
Hoàng Minh Anh
minhan******@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1157.
Trần Đình Thế Anh
thean*****@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1158.
Trần Lê Duy
tranle******@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1159.
Đào Tuấn Đạt
daotuand********@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1160.
Trịnh Minh Đức
minhductr*********@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1161.
Võ Thanh Hải
vothanh*******@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1162.
Trần Hiếu
hd5d12******@gmail.com
12TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1163.
Nguyễn Song Hoàng
songho******@gmail.com
10th
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1164.
Trần Minh Hoàng
tminhh******@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1165.
Trương Huy Hoàng
lyyeuhu*******@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1166.
Nguyễn Quốc Hưng
nguyenquo*********@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1167.
Trịnh Duy Hưng
duyhun******@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1168.
Đỗ Gia Huy
wiih****@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1169.
Phạm Gia Huy
giahuy******@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1170.
Trần Thành Huy
hyydz*****@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1171.
Nguyễn Lê Khánh
2kk***@gmail.com
12TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1172.
Trần Nguyên Khánh
trannguyen**********@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1173.
Nguyễn Đình Ngọc Khoa
nguye*****@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1174.
Đoàn Quốc Kiên
quockien********@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1175.
Nguyễn Trung Kiên
trungki*******@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1176.
Hoàng Anh Minh
hoangan*******@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1177.
Cao Đức Phát
caoducp*******@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1178.
Nguyễn Đình Tuấn Phong
tuanphongn**********@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1179.
Nguyễn Hoàng Gia Phúc
nguyenhoan**********@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1180.
Nguyễn Dĩ Thái
nguyend*******@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1181.
Mai Ngọc Thi
ngocthi*******@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1182.
Lương Hoàng Thiện
luongha*******@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1183.
Phạm Ngọc Thọ
barata******@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1184.
Võ Bá Thông
thongv******@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1185.
Châu Trần Mạnh Tiến
chautran********@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1186.
Trần Kiến Văn
kienv*****@gmail.com
10TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1187.
Hoàng Duy Vũ
vh29****@gmail.com
12TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1188.
Phạm Hữu Quý
huuq****@gmail.com
8B
Trường THPT Chu Văn An
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1189.
Nguyễn Thị Hồng Yến
nguyenho********@gmail.com
12A2
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1190.
Đặng Lê Hoàng Vũ
thanhbin********@gmail.com
10A1
Trường THPT Cao Bá Quát
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1191.
Trần Văn Tuấn Anh
anh.tua*******@gmail.com
12A1
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1192.
Nguyễn Thiện Hữu
clubhu******@gmail.com
11A2
Trường THPT Phan Bội Châu
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1193.
Nguyễn Hồng Phúc
nhp2****@gmail.com
11A2
Trường THPT Phan Bội Châu
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1194.
Bùi Nhật Tân
fathes******@gmail.com
11A3
Trường THPT Phan Bội Châu
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1195.
Nguyễn Ngô Duy Anh
nguyenng********@gmail.com
10A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1196.
Lê Văn Hoàng Tấn
levanho*******@gmail.com
12A5
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1197.
Lương Trần Giang Phú
phubo*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Ea Sup
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1198.
Cao Gia Bảo
kirit*****@gmail.com
12B3
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1199.
Đới Sỹ Điện
diend*****@gmail.com
10A2
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1200.
Võ Phúc Hậu
hauv****@gmail.com
11B2
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1201.
Đinh Trung Hiếu
dih.trun********@gmail.com
10A1
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1202.
Nguyễn Công Nam Nguyên
nguyenn*******@gmail.com
10C1
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1203.
Nguyễn Thanh Sang
nguyenthanh***********@gmail.com
10A2
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1204.
Tống Trần Minh Tâm
tongtra*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1205.
Nguyễn Quốc Triệu
trieungu********@gmail.com
10A1
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1206.
Lê Nguyên Cát
lenguy******@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1207.
Vũ Hữu Duy
huudu*****@gmail.com
10A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1208.
Nguyễn Long Đức
ducn****@gmail.com
11A3
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1209.
Nguyễn Bá Hoàng
bahoan******@gmail.com
9A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1210.
Nguyễn Thành Nam
namman******@gmail.com
11A4
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1211.
Trần Hoàng Nam
hoangna*******@gmail.com
9A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1212.
Vũ Thiện Nhân
vuvanhuy********@gmail.com
9A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1213.
Nguyễn Nhật Tân
tanho*****@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1214.
Ngô Đô Thành
ngod****@gmail.com
12A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1215.
Đặng Nguyên Vũ
lopt****@gmail.com
8A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1216.
Chu Đoàn Minh Hiếu
chudoan*******@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1217.
Đinh Vũ Minh Hùng
dinhvum*******@gmail.com
9A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1218.
Lương Thành Long
luongtha********@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1219.
Nguyễn Thành Lưu
nguyenth********@gmail.com
9A4
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1220.
Lưu Tiến Thanh
vietnam*******@gmail.com
8A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1221.
Phan Phúc Tiến
asapp*****@gmail.com
9a3
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1222.
Lê Vũ Anh Tin
levuan******@gmail.com
8A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1223.
Trần Thị Minh Ánh
minhe*****@gmail.com
9a5
Trường PT Dân tộc nội trú Tây Nguyên
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1224.
Nguyễn Phương Di
dinguye*******@gmail.com
9a5
Trường PT Dân tộc nội trú Tây Nguyên
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1225.
Phạm Văn Hiệp
hiep719*******@gmail.com
10a4
Trường PT Dân tộc nội trú Tây Nguyên
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1226.
Nguyễn Võ Công Huy
congh*****@gmail.com
10A4
Trường PT Dân tộc nội trú Tây Nguyên
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1227.
Trần Minh Nhật
nhatngo*******@gmail.com
9A5
Trường PT Dân tộc nội trú Tây Nguyên
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1228.
Đặng Thị Tuyết Trinh
dangtuyet*********@gmail.com
11A4
Trường PT Dân tộc nội trú Tây Nguyên
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1229.
Võ Minh Quang
vominhq*******@gmail.com
lớp 7a1
Trường THCS Ngô Mây
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1230.
Đỗ Trọng Đức
dotrongdu*********@gmail.com
9D
Trường THCS Trần Quang Diệu
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1231.
Đặng Ngọc Duy
dangngoc********@gmail.com
7a2
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1232.
Nguyễn Mạnh Kha
khamnh******@gmail.com
9a3
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1233.
Nguyễn Thị Phương Thảo
laver*****@gmail.com
8A1
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1234.
Nguyễn Hoàng Minh Thuận
1234567890v***********@gmail.com
Lớp: 9A2
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1235.
Hồ Thị Cẩm Tú
hotu18******@gmail.com
8A4
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1236.
Thái Bảo Anh
baoanhh*******@gmail.com
9C
Trường THCS Nguyễn Tất Thành
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1237.
Lê Trường Giang
truonggia*********@gmail.com
9A
Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1238.
Nguyễn Tuấn Hưng
hn55****@gmail.com
9A
Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1239.
Nguyễn Xuân Tuấn
tuanxuann*********@gmail.com
9A
Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1240.
Hồ Thiên Phú
hothien*******@gmail.com
8A
Trường THCS Đào Duy Từ
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1241.
Phạm Thị Thu Trang
huongdantaid************@gmail.com
8A
Trường THCS Đào Duy Từ
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1242.
Vũ Hoàng Tùng Duy
vuhoangtung***********@gmail.com
9B
Trường THCS Chu Văn An
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1243.
Nguyễn Ngọc Hưng
nnhzzz2*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Ngô Gia Tự
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
1244.
Vương Gia Bảo
thangdien*********@gmail.com
11A1
Trường THPT Lê Hồng Phong
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1245.
Đàm Viết Tiến Đạt
damda*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Lê Hồng Phong
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
1246.
Trần Văn Hoàng Hải
buiduc******@gmail.com
8B
Trường THCS Ea Bung
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1247.
Nguyễn Tuấn Anh
na49****@gmail.com
9A1
Trường THCS Lý Tự Trọng
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1248.
Nguyễn Hữu Phúc
nguyenhuu*********@gmail.com
9A5
Trường THCS Tân Lợi
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1249.
Nguyễn Đức Dũng
dung2*****@gmail.com
9C
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1250.
Nguyễn Gia Bảo
ltt44*****@gmail.com
9A5
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1251.
Lê Nhật Khang
phi***@gmail.com
9A6
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1252.
Lê Nhật Khánh
nguyenvan*********@gmail.com
9A6
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1253.
Nguyễn Anh Thiên
ltt44*****@gmail.com
9A5
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1254.
Đỗ Vạn Niên
dovann******@gmail.com
10C3
Trường THPT Phạm Văn Đồng
Khánh Hòa
Bảng NAÏ CHALLENGE
1255.
Trịnh Tiến Đạt
trinhtie********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1256.
Phạm Đình Trung Hiếu
phamdinhtr**********@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1257.
Phan Minh Hoài
2007minh********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1258.
Võ Quốc Hưng
voquochu********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1259.
Đỗ Quốc Khánh
dquockh*******@gmail.com
11Ti
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1260.
Võ Trí Khôi
khoi****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1261.
Trần Bình Minh
binhmi******@gmail.com
12T
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng NAÏ CHALLENGE
1262.
Trương Quốc Phong
potterhea*********@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1263.
Nguyễn Huy Phước
nhp.n*****@gmail.com
12Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1264.
Trần Hữu Vũ Phương
tranhuuvu*********@gmail.com
10Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1265.
Đoàn Anh Quân
quan****@gmail.com
12Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1266.
Nguyễn Thành Sơn
sonprol*******@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1267.
Nguyễn Khánh Tài
nguyenkha*********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1268.
Bảo Quý Định Tân
boqudn******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1269.
Phan Nguyễn Hoàng Thành
thanhpha********@gmail.com
11Ti
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1270.
Lương Công Việt Tiến
nscub*****@gmail.com
10 tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1271.
Lê Xuân
lexuan******@gmail.com
10 TIN
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Khánh Hòa
Bảng PRO CHALLENGE
1272.
Trịnh Hoàng Long
hoanglon********@gmail.com
9/9
Trường THCS Nguyễn Hiền
Khánh Hòa
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1273.
Lê Huỳnh Thảo My
lehuynh*******@gmail.com
8A1
Trường THCS Ka Đô
Lâm Đồng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1274.
Nguyễn Xuân Phương
9a2nguyen*********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Thăng Long
Lâm Đồng
Bảng PRO CHALLENGE
1275.
Trần Văn Tấn Khôi
tranvan*******@gmail.com
11TT9
Trường THPT Chuyên Bình Long
Bình Phước
Bảng PRO CHALLENGE
1276.
Trần Quang Trường
tranquang*********@gmail.com
11 TT9
Trường THPT Chuyên Bình Long
Bình Phước
Bảng PRO CHALLENGE
1277.
Phan Nguyễn Nhật Huy
pufferfi********@gmail.com
10A1
Trường THPT Đắk Ơ
Bình Phước
Bảng NAÏ CHALLENGE
1278.
Lê Thị Anh Thư
anhthu******@gmail.com
10A1
Trường THPT Đắk Ơ
Bình Phước
Bảng NAÏ CHALLENGE
1279.
Nguyễn Quốc Đạt
datv****@gmail.com
11TN1
Trường THPT Nguyễn Trãi
Ninh Thuận
Bảng NAÏ CHALLENGE
1280.
Trần Biểu Hương
thien*****@gmail.com
11A3
Trường THPT Nguyễn Trãi
Ninh Thuận
Bảng NAÏ CHALLENGE
1281.
Hoàng Nữ Ngọc Vinh
vinh****@gmail.com
11A2
Trường THPT Nguyễn Du
Ninh Thuận
Bảng NAÏ CHALLENGE
1282.
Nguyễn Cao Minh Tiến
minhtie*******@gmail.com
8A1
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Tây Ninh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1283.
Châu Phước Đạt
chauphuo********@gmail.com
10TIN
Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
Tây Ninh
Bảng PRO CHALLENGE
1284.
Đỗ Hoàng Huy
dohoangh********@gmail.com
10Ti
Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
Tây Ninh
Bảng PRO CHALLENGE
1285.
Dương Gia Khương
giakhuon********@gmail.com
11TIN
Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
Tây Ninh
Bảng PRO CHALLENGE
1286.
Bùi Ngọc Minh Quân
ngocminh********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
Tây Ninh
Bảng PRO CHALLENGE
1287.
Nguyễn Phạm Thanh Tâm
nguyenphamth************@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
Tây Ninh
Bảng PRO CHALLENGE
1288.
Nguyễn Chí Tính
hohu****@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
Tây Ninh
Bảng PRO CHALLENGE
1289.
Phạm Châu Anh Kiệt
phamkiet04**********@gmail.com
10A7
Trường THPT Lý Thường Kiệt
Bình Thuận
Bảng NAÏ CHALLENGE
1290.
Trần Hữu Vương Duy
duy.t*****@thd.edu.vn
9G
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
Bình Thuận
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1291.
Nguyễn Lê Khánh Nguyên
nguyen******@gmail.com
9G
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
Bình Thuận
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1292.
Bùi Thái Ninh
thain*****@gmail.com
9/11
Trường THCS Nguyễn Đức Ứng
Đồng Nai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1293.
Lê Công Trung
lecongt*******@gmail.com
11A11
Trường THPT Trị An
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1294.
Nguyễn Hoàng Lan Anh
scorye******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh
Đồng Nai
Bảng PRO CHALLENGE
1295.
Phùng Ngọc Nguyên Đức
phungd******@gmail.com
10TI
Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh
Đồng Nai
Bảng PRO CHALLENGE
1296.
Lê Hoài Khang
hoaik*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1297.
Hoàng Đức Hưng Pháp Sư
hoangduch*********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh
Đồng Nai
Bảng PRO CHALLENGE
1298.
Nguyễn Văn An
vanan1******@gmail.com
10A2
Trường THPT Tân Phú
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1299.
Hồ Minh Chiến
chienl******@gmail.com
10A3
Trường THPT Tân Phú
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1300.
Dương Văn Hiệp
hiepdu******@gmail.com
10A5
Trường THPT Tân Phú
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1301.
Cao Hoàng Phúc
videor******@gmail.com
11A2
Trường THPT Tân Phú
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1302.
Đinh Quốc Thịnh
thinh09*******@gmail.com
11A2
Trường THPT Tân Phú
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1303.
Huỳnh Anh Thư
huynhan*******@gmail.com
11A2
Trường THPT Tân Phú
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1304.
Võ Thanh Tùng
thomasc*******@gmail.com
11A2
Trường THPT Tân Phú
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1305.
Lê Phạm Thành Nhân
lenhanbo********@gmail.com
11A1
Trường THPT Dầu Giây
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1306.
Thái Dương Tuấn Dũng
thaiduon********@gmail.com
10A11
Trường THPT Trấn Biên
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1307.
Trần Hoàng Doanh
tdoan*****@gmail.com
12C2
Trường THPT Lê Quý Đôn
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1308.
Phạm Thanh Hùng
phamthan********@gmail.com
11B2
Trường THPT Lê Quý Đôn
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1309.
Nguyễn Công Liêm
nguyencon*********@gmail.com
12C1
Trường THPT Lê Quý Đôn
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1310.
Lê Hoàng Nguyên
hoangng*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Lê Quý Đôn
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1311.
Nguyễn Công Nguyên
nicknguy********@gmail.com
10A1
Trường THPT Lê Quý Đôn
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1312.
Cao Hoàng Duy Tân
caohoangd*********@gmail.com
10A1
Trường THPT Lê Quý Đôn
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1313.
Hồ Phạm Quốc Bảo
quocba******@gmail.com
11B11
Trường THPT Long Khánh
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
1314.
Phan Đức Hưng
hungph******@gmail.com
D8
Trường THCS Phan Bội Châu
Đồng Nai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1315.
Phùng Nhật Minh
kendu*****@gmail.com
8/4
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đồng Nai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1316.
Trần Văn Đại An
tranda******@gmail.com
8/5
Trường THCS An Bình
Đồng Nai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1317.
Nguyễn Thị Như Ý
nhuyn*****@gmail.com
11A8
Trường THPT Thị trấn Vĩnh Hưng
Long An
Bảng NAÏ CHALLENGE
1318.
Phạm Thanh Sang
pham****@gmail.com
10A4
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
Long An
Bảng NAÏ CHALLENGE
1319.
Phạm Trần Ngọc Yến
tranthin********@gmail.com
7A2
Trường THCS Tràm Chim
Đồng Tháp
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1320.
Lê Quốc Việt
lequocvi********@gmail.com
8A5
Trường THCS Tân Hòa
Đồng Tháp
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1321.
Nguyễn Phú Anh
npan****@gmail.com
11c1
Trường THPT Võ Thành Trinh
An Giang
Bảng NAÏ CHALLENGE
1322.
Lê Viết Thành Nhân
johnn*****@gmail.com
9.4
Trường THCS Thắng Nhất
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1323.
Phạm Quốc Thịnh
phamquocth**********@gmail.com
6A1
Trường THCS Tam Bình
Tiền Giang
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1324.
Bùi Minh Duy
minhduy*******@gmail.com
8/1
Trường THCS Đông Hồ
Kiên Giang
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1325.
Châu Quốc Đạt
datg****@gmail.com
11A3
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
Cần Thơ
Bảng NAÏ CHALLENGE
1326.
Nguyễn Hoàng Anh Khoa
khoanguy********@gmail.com
12A2
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
Cần Thơ
Bảng PRO CHALLENGE
1327.
Võ Minh Hoàng Long
hoanglo*******@gmail.com
11A2
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
Cần Thơ
Bảng PRO CHALLENGE
1328.
Nguyễn Nhựt Minh
nguyennhu*********@gmail.com
12A2
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
Cần Thơ
Bảng PRO CHALLENGE
1329.
Nguyễn Ngọc Nhớ
ngocnh******@gmail.com
10A2
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
Cần Thơ
Bảng PRO CHALLENGE
1330.
Trần Minh Phước
minhphuo********@gmail.com
12A2
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
Cần Thơ
Bảng PRO CHALLENGE
1331.
Bùi Quang Phương
hd38****@gmail.com
12A2
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
Cần Thơ
Bảng PRO CHALLENGE
1332.
Nguyễn Phạm Gia Khánh
thspl*****@gmail.com
9C
Trường Thực hành Sư phạm
Trà Vinh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1333.
Lê Thanh An
ktcr****@gmail.com
9A2
Trường THCS Thị trấn Đại Ngãi
Sóc Trăng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1334.
Mai Kim Khôi
maiki*****@gmail.com
10 Toán tin
Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
Cà Mau
Bảng PRO CHALLENGE
1335.
Nguyễn Trọng Nhân
nguyentro*********@gmail.com
11TT
Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
Cà Mau
Bảng PRO CHALLENGE
1336.
Tô Phúc Thịnh
littlec*******@gmail.com
10 Toán Tin
Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
Cà Mau
Bảng PRO CHALLENGE
1337.
Nguyễn Mai Thanh Thư
thuwngm*******@gmail.com
12TT
Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
Cà Mau
Bảng PRO CHALLENGE
1338.
Lê Phạm Bảo Duy
goclapt*******@gmail.com
8A3
Trường TH - THCS Võ Thị Sáu
Cà Mau
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1339.
Lê Văn Cảm
baotr*****@gmail.com
9a1
Trường THCS Trần Quốc Toản
Đăk Nông
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1340.
Trần Phước Phong
hmtpho******@gmail.com
8a1
Trường THCS Trần Quốc Toản
Đăk Nông
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1341.
Nguyễn Xuân Trường
nguyenxuant***********@gmail.com
9a2
Trường THCS Trần Quốc Toản
Đăk Nông
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1342.
Hoàng Thị Thu
htt1****@gmail.com
12B6
Trường THPT Krông Nô
Đăk Nông
Bảng NAÏ CHALLENGE
1343.
Võ Phạm Hải Đăng
haidang*******@gmail.com
9A3
Trường THCS Nguyễn Văn Linh
Đăk Nông
Bảng JUNIOR CHALLENGE
1344.
Lê Quốc Hưng
lequochun*********@gmail.com
9a2
Trường THCS Nguyễn Văn Linh
Đăk Nông
Bảng JUNIOR CHALLENGE

3
 CÁC HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ

STT
Họ và tên
Email
Lớp, trường đang theo học
Tỉnh, thành phố
Bảng dự thi
1.
Dy Multiplication
Họ và tên chưa chính xác
tahoang*******@gmail.com
11A7
Trường THPT Quốc Oai
Hà Nội
Bảng NAÏ CHALLENGE
2.
Lê Kỳ Nam
Không có bảng thi dành cho học sinh tiểu học
ngoctuy*******@gmail.com
5C0
Trường TH I-sắc Niu-tơn
Hà Nội
Bảng JUNIOR CHALLENGE
3.
Phan Quang Minh
Trùng thông tin
phanquang*********@gmail.com
10Ctin
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
TP Hồ Chí Minh
Bảng JUNIOR CHALLENGE
4.
Hồ Hoàng Phong Hào
Trùng thông tin
haova*****@gmail.com
11/12
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
5.
Phạm Tiến Sang
Trùng thông tin
thongph*******@gnail.com
Địa chỉ email không đúng
10A3
Trường THPT Chuyên Đại học Vinh
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
6.
Đinh Như Thịnh
Trùng thông tin
thin****@gmail.com
11A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
7.
Nguyễn Lê Gia Bình
Trùng thông tin
giab****@gmail.com
9D
Trường THCS Quảng Phú
Quảng Bình
Bảng JUNIOR CHALLENGE
8.
Em Xin Out
Họ và tên chưa chính xác
vjp***@gmail.com
10A1
Trường THPT Triệu Phong
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
9.
Nguyễn Văn
Họ và tên chưa chính xác
tn130*****@gmail.com
10A4
Trường THPT Đông Hà
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
10.
Hồ Thuỳ Dung
Trùng thông tin
thuydu******@gmail.com
8H
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
11.
Trần Nguyễn Đức Dũng
Trùng thông tin
trannguye*********@gmail.com
8A
Trường THCS Khe Sanh
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
12.
Nguyễn Hữu Thái
Trùng thông tin
thaiv*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
13.
Đỗ Quang Lực
Trùng thông tin
quangl******@gmail.com
12Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
14.
Trần Ngọc Lam Phương
Trùng thông tin
tran****@gmail.co
11B10
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
15.
Nguyễn Trần Đức Duy
nguyendu********@gmail.com
Địa chỉ email không đúng
8/2
Trường THCS Lê Hồng Phong
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
16.
Dương Phạm Diễm Phước
Trùng thông tin
phucduo*******@gmail.com
8/6
Trường THCS Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
17.
Nguyen
Họ và tên chưa chính xác
nguyenk1********@gmail.com
9A2
Trường THCS Cát Chánh
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
18.
Nguyễn Vũ Quỳnh Lam
Không có bảng thi dành cho học sinh tiểu học
quynhlam2*********@gmail.com
5A
Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, TP Hội An
Quảng Nam
Bảng JUNIOR CHALLENGE
19.
Nguyen
Họ và tên chưa chính xác
tranvankhanh************@gmail.com
9A2
Trường THCS Cát Chánh
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
20.
Nguyễn Trung Kiên
Trùng thông tin
trungkie********@gmail.com
11TH
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
21.
Nguyễn Thành Nam`
Trùng thông tin
namman******@gmail.com
11A4
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
22.
Đỗ Trọng Đức
dotrongdu*********@gmail.com
9D
Trường THCS Trần Quang Diệu
Đắk Lắk
Bảng JUNIOR CHALLENGE
23.
Ngô Minh Khoa
lemait******@gmail.com
12A1
(chưa chọn trường !)
Đồng Nai
Bảng NAÏ CHALLENGE
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ BẠC
TÀI TRỢ ĐỒNG
CÁC NHÀ TÀI TRỢ KHÁC (ĐỒNG TÀI TRỢ)

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG