ĐĂNG KÝ THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO Hue-ICT Challenge-2022

Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học có tên gọi là Hue Information and Communication Technology Challenge (viết tắt là Hue-ICT Challenge).

Các thí sinh là sinh viên đại học, cao đẳng có nhu cầu dự thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin vui lòng đăng ký vào biểu mẫu sau:

Họ và tên: *
Email: *
Chú ý nhập chính xác địa chỉ email đang sử dụng, chúng tôi sẽ gửi thông tin dự thi qua email này.
Điện thoại: *
Thuộc tỉnh, thành phố: *
Trường đang theo học: *
Tên sản phẩm dự thi: *
Loại sản phẩm: *
Họ tên giáo viên hướng dẫn
(nếu có):
Số điện thoại giáo viên hướng dẫn
(nếu có):

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tham dự.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ


BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG